BBC – Geschiedenis – Wereldoorlogen Daily Mirror Headlines The Declaration of War, gepubliceerd 4 augustus 1914

BBC - Geschiedenis - Wereldoorlogen Daily Mirror Headlines The Declaration of War, gepubliceerd 4 augustus 1914, Maar Groot-Brittannië HeeftDaily Mirror Headlines: De Verklaring van de oorlog, gepubliceerd 4 augustus 1914

Groot-Brittannië verklaart de oorlog aan Duitsland

Verklaring gisteravond na ‘onbevredigend Antwoord’ aan de Britse ultimatum DAT België neutraal moeten Worden gehouden.

De boodschap van de koning aan Zijn marine – Regering OM de controle van alle spoorwegen Nemen. Admiraal Jellicoe om in opperbevel van de Thuis Vloten.

Enorme mensenmassa’s juichen Hunne Majesteiten bij paleis – £ 100.000.000 Gestemd Commons in Vijf Minuten. Duitse inval in België met luchtschepen

Oorlog was Het Antwoord van Duitsland op ons Verzoek, DAT ZIJ de neutraliteit van België, Het Grondgebied Waarvan we Waren Gebonden in eer en deur verdragsverplichtingen ongeschonden te Behouden Dienen te respecteren.

Spreken In een overvolle en verstilde Huis de Premier Gistermiddag de Volgende Verklaring: ‘We Hebben Een Verzoek van de Duitse Regering, DAT we Een Voldoende Zekerheid moeten Hebben meer dan de Belgische neutraliteit for middernacht vannacht Gemaakt.’

De Duitse Antwoord op ons Verzoek, officieel verklaarde gisteravond, was onbevredigend.

De Koning en Zijn Marine

De koning Heeft Gericht de Volgende bericht naar admiraal Sir John Jellicoe: ‘Op this graf moment in Onze nationale geschiedenis ik naar u en via u, om de officieren en manschappen van de Vloten, where je schuine Hebben Aangenomen, de Verzekering van Mijn Vertrouwen DAT Onder Jouw Leiding Zullen ZE herleven en Vernieuwen van de oude glorie van de Koninklijke Marine, en bewijzen Eens te meer de Zekere schild van Groot-Brittannië en Haar Rijk in Het uur van beproeving. ‘

Het bovenstaande bericht is meegedeeld aan de senior marine-officieren op alle stations Buiten huis wateren.

Er Werd gemeld gisteravond DAT Duitsland de Eerste vijandige stap deur Het vernietigen van Een Britse mijnen lagen had genomen.

At this moment Duitsland is in Een staat van oorlog voldaan: Groot-Brittannië, Rusland, Frankrijk en België.

Duitsland probeerde ons te omkopen met Een Gerust aan our Vrienden en Plicht woestijn. Maar Groot-Brittannië Heeft Het pad van eer Voorkeur.

Het Lijkt Alsof Duitsland, in Haar ambitie OM Het lot van Heel Europa te beheersen, Waren Klaar om in te schepen op Een grandioze Regeling van avontuur, Echter precair Haar Kansen.

Voor Zover Groot-Brittannië Betreft, is Haar Houding Altijd Duidelijk, Eenvoudig en Volkomen begrijpelijk Geweest. Ze was bereid Zich afzijdig te Houden Van het conflict DAT nu Betrokken is vrijwel hiel Europa.

Maar ZE Stond Erop en moesten aandringen op Twee Dingen: DAT Waren sterven de neutraliteit van België Moet Worden gerespecteerd; En dat de Duitse vloot Niet Mogen bombarderen Weerloos Franse Steden.

Duitsland probeerde ons te omkopen met Een Gerust aan our Vrienden en Plicht woestijn. Maar Groot-Brittannië Heeft Het pad van eer Voorkeur.

Chief van de Vloten

Sir John R Jellicoe Heeft Het opperbevel van de Thuis Vloten Aangenomen, ontmoette de waarnemend ging van Admiral. Admiraal Charles E Madden is benoemd tot Zijn stafchef Zijn. Veldmaarschalk Sir John French, de Beroemde cavalerie leider, wordt benoemd tot inspecteur-generaal van de Strijdkrachten.

De heer Lloyd George vervolgens aangekondigd in de Tweede Kamer DAT de Regering Bezig wist met de Voorbereiding van Een Regeling for the distributie van voedsel, en Hoopte DAT Het in de loop van één kamer van Twee dagen zouden Worden Afgerond. De Tweede Kamer Unaniem in Vijf Minuten alle uitstaande Stemmen, for an bedrag van meer dan £ 100.000.000.

Een algemene maatregel van bestuur wordt afgegeven aangifte te DOEN raadzaam DAT de Regering de controle op de spoorwegen van Groot-Brittannië Zou moeten Hebben.

Verklaring van de heer Asquith’s

In een gespannen stilte in Elk deel van Het Lagerhuis gisteren, de minister-president maakte Zijn gedenkwaardige Verklaring.

HIJ Legde uit hoe de Koning der Belgen naar Engeland OM diplomatiek ingrijpen bij are land NAMENS had beroepen – Duitsland has geëist Vrije doorgang for Haar troepen deur België, met de belofte OM de Integriteit en de onafhankelijkheid van Het Koninkrijk te Handhaven.

‘Tegelijkertijd,’ vervolgde de heer Asquith, ‘we ontvangen van de Belgische gezantschap in Londen de Volgende telegram van de Belgische minister van Buitenlandse Zaken: "De Generale Staf aankondigen DAT Grondgebied is Geschonden te Verviers, in de Buurt van Aix-la-Chapelle. Latere informatie Heeft de neiging OM aan te Tonen DAT Een Duitse kracht ingelogd verder in het Belgisch Grondgebied is doorgedrongen."

Kunnen we this Niet beschouwen als in Geen Enkel opzicht Een goede communicatie.

‘We Hebben Vanmorgen kregen also van de Duitse ambassadeur hier Een telegram van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken GESTUURD OM zoom: "Gelieve weg te Nemen Elke wantrouwen Dat moet Bestaan ​​van de kant van de Britse Regering met betrekking tot Onze intenties deur Het Herhalen, Het Meest Positief, de Formele Zekerheid dat, zelfs in Het Geval van Een Gewapend conflict met België, Duitsland Zal Onder Geen voorwendsel dan also, annexeren Belgische Gebied. Gelieve te doordringen van Sir Edward Grey, DAT Het Duitse leger Niet Kon Worden blootgesteld aan Een Franse aanval in hiel België, sterven Gepland op basis van Absoluut onaantastbaar informatie."

‘Ik heb,’ vervolgde de heer Asquith, ‘OM DIT NAMENS de Regering toe te voegen: we Kunnen this Niet als in Geen Enkel opzicht Een bevredigende communicatie beschouwen.

‘We Hebben, in Antwoord Op het, herhaalde Verzoek we vorige week maakte de Duitse Regering DAT ZE ons dezelfde Zekerheid moeten Geven met betrekking tot de Belgische neutraliteit als vorige week for ons en voor België Werd gegeven deur Frankrijk.

‘We Hebben gevraagd DAT Een Antwoord at this Verzoek nl Een bevredigend Antwoord Op het telegram of this Ochtend, wat ik heb Gelezen aan de Tweede Kamer, Moet Worden gegeven for middernacht.’

Gebrul van Proost for the Koning

De koning en de koningin, vergezeld deur de Prins van Wales en Prinses Mary, Werden begroet ontmoette wilde, enthousiaste gejuich Toen ZIJ verscheen OM ongeveer 08:00 gisteravond Op het balkon van Buckingham Palace, Waarvoor Een verslag menigte had Verzameld.

Het Zien van de ordelijkheid van de menigte, Heeft de politie Niet proberen OM de Mensen terug te dwingen en Ging weg.

Zelfs later GAF de politie Het Woord rond DAT de stilte Werd Nodig omdat’ de koning Hield Een Vergadering in het Paleis, en met uitzondering van Een paar krampachtige uitbarstingen Kwam er Een stilte for an Tijd.

Na Het vertrek van de koninklijke partij Enkele Minuten later Veel van de menigte Verspreid. Verscheidene Liefhebbers, Echter, bleef Buiten Het bijhouden van de demonstratie deur te roepen en wapperende vlaggen.

Waarom is er War

Call for All Motorrijders

Het War Office aan te kondigen DAT de Civiele Artsen verlangen Om Te Dienen in Binnen- en buitenland als chirurgen en Utrecht met het leger bij de secretaris, War Office Moet Communiceren.

Motorrijders for the dienst bij Het leger are also Vereist. Hun loon Zal Zijn 35s Wekelijks, Allemaal te Vinden. Een Overvloed van £ 10 Zal Worden besteed aan elanden Goedgekeurd man en ingelogd Eens £ 5 meer dan de kwijting.

Mannen Zijn Verplicht Om Te Werven for an jaar, van Zo lang als de oorlog voortduurt.

Een Aantal voorman timmerlieden, elektriciens, smeden etc, are also Nodig for the dienst bij Het leger.

Prince Albert at Sea

Het is Duidelijk DAT DE gisteren Koning Kreeg Een telegram van Zijn zoon prins Albert, sterven in Het slagschip Collingwood.

Meldde oorlogsschip tot zinken gebracht deur de Duitse Vloot

De vermeende vernietiging van Een Britse mijnen Laag Werd gemeld deur de Press Association gisteravond.

Het is wel verstaan, said Het agentschap, DAT de Britse Regering aanduiding Let Van het zinken van Een Britse mijnen lagen has ontvangen deur de Duitse vloot.

Groot-Brittannië commandeers Oorlogsschepen

De Admiraliteit gisteravond officieel Verklaard DAT de Regering via De Twee slagschepen, Een Voltooid en de andere kaart Gevolg for the voltooiing, wat in DIT land bevolen Werd deur de Turkse Regering en De Twee vernietiger Leiders in opdracht van de Regering van Chili had genomen.

De twee slagschepen Zal de namen Agincourt en Erin ontvangen. en de vernietiger Leiders Zullen Faulkner Worden genoemd en brak. Na Twee Beroemde marine-officieren.

Battle of België

Duitsland Heeft de oorlog Verklaard aan België en viel Het Land.

De Duitsers Hebben België Ingevoerd said Een Exchange speciale boodschap, op three PLAATSEN – Dolhain, Francorchamps en Stavelot.

De Belgische legatie in Londen had de heer Asquith medegedeeld DAT Het Belgische Grondgebied Waren Geschonden te Verviers, in de Buurt van Aix-la-Chapelle, en DAT Een Duitse kracht ingelogd verder in Belgisch Grondgebied was doorgedrongen.

Berlijn, 4 augustus Hier Wordt aangekondigd DAT Een deel Van het garnizoen van Memel, op Het Oosten Pruisische grens, gisteren afgeslagen Een voorschot partij van de vijand grenswachten. (Reuters)

Rust en United Thuis

De koning Heeft Het Volgende bericht GESTUURD naar are Colonies: Ik Wens uitspreken Voor mijn volk van de Overzeese bezittingen met wat waardering en trots ik de boodschappen van Hun respectieve Regeringen in de Afgelopen dagen Hebben ontvangen. This spontane Verzekering van their Volledige Steun te herinneren OM me de royale, zelfopofferende hulp gegeven deur kip in Het verleden Naar het Moederland. Ik Zal Worden Versterkt in de afvoer van de grote Verantwoordelijkheid sterven roest op mij deur de zelfverzekerde overtuiging DAT in this Tijd van beproeving Mijn Empire Verenigd, kalm en vastberaden Zal Staan, Vertrouwen in God.

Berlijn, 4 augustus Een Wetsvoorstel Werd gepresenteerd in de Reichstag Vandaag machtiging van de Rijkskanselier OM Een Krediet van Vijf miljarden merken te verhogen – ongeveer 250 million pond sterling – aan Niet-recurrente buitengewone uitgaven te Voldoen.

Vliegers’s Bombs als Oorzaak van de oorlog

The Daily Mirror’s Paris correspondent verklaart DAT ZIJ VOOR Baron von Schoen, de Duitse ambassadeur, verliet Parijs vertelde HIJ Monsieur Viviani DAT Duitsland beschouwd zichzelf in staat van oorlog met Frankrijk, had nl de Reden daarvoor was DAT de Franse vliegeniers Bommen op Neurenberg Vallen laten’.

Parijs, augustus 3. De Franse Regering Formeel ontkent Het rapport DAT de Franse officieren vermomd als Ublans are doorgedrongen in Het Duits Grondgebied.

Rustig Duitse ambassade

Als de klok twaalf de de weinige Mensen sterven ingelogd Buiten sloeg de ambassade Begon te suggereren DAT de ambassadeur werd Vertrokken.

In Antwoord op een vraag van de Daily Mirror de butler lachend antwoordde: “De Mensen vergissen – de ambassadeur is gegaan naar bed ‘.

De Duitse ambassadeur Verlaat Vandaag.

Bron: www.bbc.co.uk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

2 + twaalf =