Begroting 2014 – Bijlage 2 – Fiscale Maatregelen Aanvullende informatie

Begroting 2014 - Bijlage 2 - Fiscale Maatregelen Aanvullende informatie bedrag van de

Gearchiveerde informatie Wordt verstrekt for referentie, onderzoek van Het bijhouden van doeleinden. Het is Niet onderworpen aan de Regering van Canada Web Standards en is Niet Gewijzigd van bijgewerkt Sinds Het Werd gearchiveerd. Neem dan contact met ons op OM Een andere dan de beschikbare formaat aan te vragen.

Bijlage 2 – Fiscale Maatregelen: Aanvullende informatie

overzicht

This Bijlage Bevat gedetailleerde informatie via elanden van de in de Begroting voorgestelde fiscale maatregelen.

Tabel A2.1 Advocate this maatregelen en Advocate Een Schatting van de budgettaire impact.

De Bijlage Bevat also de Berichten van de Manieren en Middelen Motions tot Wijziging van de Wet inkomstenbelasting, de Accijnzen Act. de Accijnzen Act, 2001 en Het douanetarief. nl Voorstellen tot Wijziging van diverse GST / HST Regelgeving.

In this Bijlage, verwijzingen naar “Prinsjesdag” moeten Worden Gelezen als verwijzingen naar de dag Waarop this Begroting is gepresenteerd.

tabel A2.1
Kosten van de voorgestelde fiscale maatregelen 1
Fiscale Kosten (in Miljoenen dollars)

1 A “-” duidt op Een nihil bedrag, Een klein bedrag (Minder dan $ 1 million) van Een Hoeveelheid sterven Niet in Verband ontmoette Een Maatregel sterven bedoeld is OM de belastinggrondslag te beschermen Kan Worden bepaald.
2 This Maatregel Heeft Geen Invloed Op het bedrag van de belastinginkomsten, Maar de Veranderingen in de timing van remittances Zal Een effect Hebben op de overheidsschuld Lasten Hebben.

Personal Income Tax Maatregelen

Adoptie Expense Tax Credit

In aanmerking komende goedkeuring Kosten omvatten, bijvoorbeeld, Betaald aan Een Erkende adoptiebureau en uitgaven Verplichte immigratie ten Aanzien van het Kind. De goedkeuring Expense Tax Credit Kan in Het fiscale jaar waarin Een adoptie is Voltooid Worden geclaimd.

Medische Expense Tax Credit

 • Een geïndividualiseerde therapie plannen Wordt Vereist for Toegang tot overheidsfinanciering for gespecialiseerde therapie, van Een arts van Een ergotherapeut (of, in Het Geval van Een psychische stoornis, Een arts of psycholoog) Schrijft Een geïndividualiseerde Behandeling te bespreken;
 • Het plan is bedoeld for an Persoon ontmoette Een Ernstige en langdurige mentale van Fysieke handicap sterven, als Gevolg van de Bijzondere waardevermindering, in aanmerking Komt for the Disability Tax Credit; nl
 • de bedragen sterven Worden uitgekeerd aan personen sterven their gewone Actief op Het Gebied Van het Verstrekken van dergelijke leveringen aan Onafhankelijke individuen.

Search and Rescue Vrijwilligers Tax Credit

Een in aanmerking komende individu Zal Een search and rescue Vrijwilligers sterven minstens 200 uur Vrijwilligerswerk opsporings- en reddingsdiensten In een fiscale jaar uitvoert, for an van meer Grond, lucht van mariene search and rescue organizations, sterven Bestaan ​​Voornamelijk Uit het Reageren op en Wordt op Zijn bel for zoek- en reddingsacties en aanverwante noodsituaties, Het bijwonen van Vergaderingen van de search and Rescue organisatie en deelname in de Vereiste opleiding in Verband ontmoette Opsporing en redding.

Vrijwilliger opsporings- en reddingsdienst uur Uitgevoerd for an Search and Rescue organisatie Komen Niet in aanmerking als Het individu also opsporings- en reddingsdiensten, anders dan als vrijwilliger, aan sterven organisatie.

Een Persoon sterven zowel in aanmerking Komen Vrijwilligers brandweerdiensten en in aanmerking komende vrijwilliger opsporings- en reddingsdiensten Voert for an Totaal van tien Minste 200 uur in Het jaar in staat te Krijgen Zal ofwel de Vrijwilliger Brandweerlieden Tax Credit (VFTC) van SRVTC.

Een Persoon sterven de VFTC van SRVTC beweert Zal Niet in aanmerking Komen for the existing fiscale Vrijstelling van Maximaal $ 1,000 for honoraria deur Een overheid, gemeente of overheid Betaald aan Een hulpdiensten vrijwilliger.

In aanmerking komende search and rescue organizations Zullen Onder meer search and rescue organizations sterven deksel are van de Search and Rescue Vrijwilliger Vereniging van Canada, van de Civil Air Search and Rescue Association, en van de Canadese kustwacht Auxiliary. Andere organizations Waarvan de status van als Een search and rescue organisatie Wordt herkend deur Een provinciale, gemeentelijke overheid van Zal available in aanmerking Komen.

De minister van Nationale Opbrengst Kan Een Persoon sterven de SRVTC beweert Schriftelijke Certificering te verkrijgen van Een team president, van Een Ander Persoon sterven Een Vergelijkbare rol, van Een Erkende zoek- en reddingsacties organisatie Bevestiging Van het toevoegen aantal Uren in aanmerking Komen Vrijwilligers opsporings- en reddingsdiensten voldoet aan eisen Uitgevoerd. Overheden, gemeenten en overheidsinstanties sterven honoraria te betalen, including hierboven Beschreven, aan personen ontmoette betrekking tot Hun leveringen als vrijwilliger Nodig Zal Zijn OM sterven bedragen aan de Canada Revenue Agency Rapporteren als Onderdeel van their Jaarlijkse Rapportage van de bezoldigingen.

Uitbreiding van de Mineral Exploration Tax Credit for Flow-Through Share Investors

Doorstroom Aandelen Kunnen companies af Te Zien van “doorstromen” fiscale Kosten in Verband ontmoette their Canadese exploratie–activiteiten aan Investeerders, sterven de costs can aftrekken bij de Berekening van their belastbaar Inkomen. This vergemakkelijkt de verhoging van Het Eigen Vermogen tot exploratie Financieren doordat companies OM their Aandelen te Verkopen Tegen Een premie. De Mineral Exploration Tax Credit is a bijkomend voordeel, available for Particulieren sterven Investeren in flow-through Aandelen, Gelijk aan 15 procent van de gespecificeerde minerale exploratie uitgaven in Canada en afgezworen te stromen-through aandeel Beleggers.

Landbouw en Visserij Bedrijven

Eigenschap sterven Rechtstreeks of via Een Partnerschap

Wanneer Een individu Draagt ​​op Een Landbouw van Visserij-business als Een eenmanszaak, van deur Middel van Een Partnerschap, in aanmerking te Komen for the intergenerationele rollover en LCGE, Wordt de in aanmerking komende woning Verplicht OM hoofdzakelijk te Worden Gebruikt In een agrarisch bedrijf van Een Visserij-business. Een Eigenschap sterven Wordt Gebruikt In een Combinatie van de landbouw en de Visserij can at this moment in aanmerking Komen for the LCGE Alleen als Het Voornamelijk Wordt Gebruikt (in het algemeen geïnterpreteerd als 50 procent of meer) In een van sterven activiteiten. Zo Kan bijvoorbeeld Een Eigenschap sterven Wordt Gebruikt 40 procent van de Tijd voor de landbouw, 35 procent van de Tijd om te vissen, en 25 procent van De Tijd In een derde-Economische Activiteit Niet in aanmerking Komen als ofwel landbouw van Visserij eigendom.

Aandelen van Partnership Interesses

Opdat Een individu’s Aandelen In een familiale vennootschap van interesse in Een Gezin Partnerschap te kwalificeren for the intergenerationele rollover en LCGE, alle van Nagenoeg alle (in het algemeen geïnterpreteerd als 90 procent of meer) van de reële marktwaarde van Het ability van de entiteit Moet Worden goederen sterven Worden Gebruikt Voornamelijk in een agrarisch bedrijf van Een Visserij-business. Een Eigenschap gehouden deur Een familieboerderij corporatie of vennootschap sterven Wordt Gebruikt In een Combinatie van de landbouw en de Visserij Moet Voornamelijk Worden Gebruikt in de landbouw OM meetellen for the “alle van Nagenoeg alle” test. Een Soortgelijke Regel geldt for an woning in Het Bezit van Een familie vissen corporatie van Partnerschap. Vennootschappen (en partnerships) ontmoette Een mix van activa, Waarvan sommige Worden Gebruikt in de landbouw en Een toevoegen aantal van sterven Worden Gebruikt in de Visserij, Over het algemeen Niet als ofwel Een familieboerderij corporatie van Een Gezin vissen corporation (van Een Familiebedrijf vennootschap van kwalificeren familie vissen Partnerschap, including Het Geval Kan Zijn).

Tax Uitstel for landbouwers

Boeren sterven beschikken dan fokvee als Gevolg van droogte, overstroming van overtollig vocht omstandigheden in voorgeschreven Gebieden In een bepaald jaar Mogen Maximaal uit te Stellen tot 90 procent van de verkoopopbrengst van Opname in their belastbaar Inkomen tot het Jaar Volgend op de Verkoop van Een later jaar Indien aan de Voorwaarden Blijven Bestaan. This Maakt Het MOGELIJK de boeren OM de verkoopopbrengst gebruiken OM de aankoop van vervangende vee te Financieren. De Opname in Het belastbaar Inkomen in het Jaar van de Vervanging Zal grotendeels gecompenseerd Worden deur de Kosten van de Vervanging van de veestapel.

Worden voorgeschreven De regio’s in de Income Tax verordeningen for an fiscale jaar op voordracht van de minister van Landbouw en Agri-Food. In het algemeen, Voedergewassen opbrengsten van minder dan 50 procent Van het langjarig gemiddelde, over Een Gebied groot Genoeg is OM Een invloed op de industrie Hebben, Vormen Een botsing Ernstig garanderen Genoeg are OM Het voorschrijven van de regio’s in de DAT-Gebied.

De belastinglatentie is Gericht Op het fokken van vee, omdat’ de Verkoop Ervan is verwant aan Het weggooien van de Lange Termijn Productieve activa. Fokvee sterven at this moment in aanmerking Komen for Het uitstel Zijn bijvoorbeeld:

 • Runderen, Geiten en schapen sterven ouder are dan 12 maanden oud en are for the fokkerij Worden gehouden; nl
 • paarden sterven ouder are dan 12 maanden oud en are for the fokkerij in de Commerciële Productie van drachtige merries Worden gehouden’ urine.

Amateur Atleet Trusts

Op Grond van de Wet Inkomstenbelasting. Een amateur sporter sterven deksel van Een hier Geregistreerde Canadese amateur Athletic Association en Komt in aanmerking OM te concurreren in de internationale Sportevenementen als de Canadese nationale ploeg deksel Toegestaan ​​OM bepaalde Inkomsten te PLAATSEN In een inrichting bekend als Een amateur sporter Vertrouwen, Waarvan de amateur sporter is de begunstigde. Inkomen DAT goedkeuring Inkomen, prijzengeld, van Inkomsten uit Publieke Optredens en Toespraken Kan Worden bijgedragen aan Een amateur sporter Vertrouwen, als Het Wordt ontvangen in Verband met de sporter’s deelname aan internationale Sportevenementen.

Voor fiscale doeleinden, bedraagt ​​bijgedragen aan Een amateur sporter Vertrouwen Zijn Uitgesloten van de Inkomsten van de amateur sporter van het jaar waarin de bijdrage Wordt desalniettemin aanvaardt. Bovendien Zijn er Geen Belasting is verschuldigd deur Een amateur sporter Vertrouwen, including de Investeringen Inkomsten van de trust. Onroerend Goed In een amateur sporter Vertrouwen is Opgenomen in de begunstigde’s Inkomen op distributie van de tien laatste, acht jaar na Het Laatste jaar waarin Het individu streden als Een Canadese nationale team deksel. Als Een woning in Het Vertrouwen aan Het einde van de periode van acht jaar Blijft, Wordt Het geacht te are uitgekeerd aan de begunstigde.

Pension Transfer Grenzen

Op Grond van de Wet Inkomstenbelasting. Het pensioen Overdracht limiet formule bepaalt Het Gedeelte van Een forfaitaire commutatie Betaling van Een toegezegd Registered Pension Plan (RPP), van Een plan van deksel DAT Is Het Verlaten van de RPP ontvangen, sterven Kan Worden overgedragen aan Een Geregistreerd Retirement Savings Plan (RSP ) [1] op Een tax-free basis (DAT wil Zeggen Het overdraagbaar bedrag). In het algemeen, in Situaties waarin Een plan van het deksel’s afkoop Betaling Wordt als Gevolg van onderdekking van plannen verminderd, is Het overdraagbaar bedrag op basis van DAT Lagere afkoop Betaling. Het Deel van Een Plan-deksel’s afkoop Betaling sterven de overdraagbare bedrag het hoger is dan Moet Worden Opgenomen in de belastingbetaler’s Inkomsten for Het jaar waarin Het Wordt ontvangen.

 • waarbij Het plan is Een andere dan Een Natuurlijke pensioenregeling RPP, wordt de Verlaging van de Geraamde pensioenuitkering sterven resulteert in de Verminderde afkoop Betaling Goedgekeurd overeenkomstig de geldende pensioenuitkeringen Normen Wetgeving; van
 • Waar het programma is a Individuele pensioenregeling, de afkoop Betaling Aan het plan van het deksel is de laatste Betaling Van het plan van (DAT wil Zeggen Het plan van Wordt geliquideerd).

De dialog eis DAT de application of this Regel deur de minister van Nationale Opbrengst Moet Worden Goedgekeurd Zal Worden gehandhaafd.

GST / HST Credit Administration

The Goods and Services Tax / Harmonized Sales Tax (GST / HST) Krediet is a Niet-belastbaar voordeel Dat wordt besteed aan individuen op basis van their Aangepaste Gezin netto-Inkomen. Een individu Kan Een aanvraag for the GST / HST Credit deur Het controleren van de GST / HST Credit applicatie vak op their Jaarlijkse belastingaangifte. Wanneer Een individu DAT doet, is de minister van Nationale Opbrengst sterven Nodig is OM Het individu te Sturen Een bericht van de bepaling ontmoette betrekking tot Hun geschiktheid for the GST / HST Credit.

Mededelingen van de bepaling Zal Niet in aanmerking Komen personen Worden GESTUURD. Een Niet gerechtigde Persoon, Echter, Zal in staat Zijn OM Een aankondiging van de bepaling te verkrijgen op aanvraag, sterven Hun recht OM Bezwaar te maken Tegen de bepaling Zal Behouden.

Belasting op Split Inkomen

De Canadese inkomstenbelasting systeem verleden Een progressieve marginale tariefstructuur for the Belasting van de Personenbelasting. De Wet inkomstenbelasting Bevat Een Aantal Regels sterven de Mogelijkheid van Een Hoger Inkomen belastingplichtige belastbaar Inkomen ongepaste split ontmoet Een pils Inkomen individuen te verminderen. Een of this Regels, aangeduid als de “Belasting op Inkomen split”, Beperkt Inkomen splitsen Technieken sterven Streven naar bepaalde Vormen van Inkomsten te verschuiven van Een Hoger Inkomen individu tot Een pils Inkomen minderjarige. Het Hoogste marginale belastingtarief (MOMENTEEL 29 procent) is van Toepassing op “split Inkomen” Betaalde of te betalen aan Een minderjarige, sterven Over het algemeen is also uit:

 • belastbare dividenden (en aandeelhouder Uitkeringen) ontvangen direct, of indirect via Een samenwerkingsverband van Een vertrouwen, ten Aanzien van Niet-genoteerde Aandelen van de Canadese en Buitenlandse Bedrijven (met uitzondering van Aandelen van Een Beleggingsfonds vennootschap);
 • meerwaarden van disposities van sterven Soorten Aandelen aan personen matrijs Geen betrekking Hebben op arm’s lengte van de minderjarige; nl
 • Inkomsten uit Een samenwerkingsverband van Een trust sterven is afgeleid Van het Verstrekken van goederen van de leveringen aan, of ter Ondersteuning van Een Bedrijf deur Een Persoon met betrekking tot de minderjarige of waarin de betreffende Persoon deelneemt Uitgevoerd.

De Belasting op split Inkomen at this moment dat Niet van toepassing op Situaties waarin Een minderjarige is toegewezen Inkomsten uit Een samenwerkingsverband van Een trust sterven is afgeleid van het Bedrijfsleven van verhuur activiteiten sterven Worden Uitgevoerd met Derden. Als Gevolg hiervan, sommige belastingplichtigen sterven Zich bezighouden met this activiteiten Worden met behulp van Vertrouwen en Partnerschap Structuren OM het Bedrijfsleven en de huurinkomsten met minderjarigen te splitsen. Bijvoorbeeld, Zou Een volwassene leveringen aan Cliënten van Een Samenwerkingsverband Waarvan de volwassen’s minderjarig kind is deksel (hetzij Rechtstreeks, hetzij via Een trust Waarvan het Kind is a begunstigde). Het kind Krijgt Een deel van Het Partnerschap’s Inkomen – Inkomen DAT Werd verdiend als Gevolg van de deur van de volwassen Diensten.

 • de Inkomsten is Afkomstig van Een bron sterven Een Bedrijf van Een woning; nl
 • Een Persoon met betrekking tot de minor
 • is Actief op Een Regelmatige basis in de activiteiten van de trust van OM Geld te Verdienen van Een Bedrijf van de woning, van
 • Heeft, in Het Geval van Een vennootschap, Een Belang in de vennootschap (hetzij Rechtstreeks of via Een andere vennootschap gehouden).

Afgestudeerd Rate Belasting van Trusts en Estates

Ten Tweede, tijdens Het overleg van de Regering Gehoord van Een toevoegen aantal belanghebbenden DAT de Bestaande Tarief Belasting van testamentaire trusts afgestudeerd ten behoeve van personen met Een handicap is a Belangrijk instrument for Het Behoud van de Toegang of this personen tot-inkomensafhankelijke Uitkeringen, ontmoette naam Het nut provinciale sociale Bijstand. In Antwoord op this opmerkingen, progressieve Prijzen zijn Zullen Blijven Worden verstrekt met betrekking tot dergelijke trusts sterven betrekking Hebben op de begunstigden Particulieren sterven in aanmerking Komen for the federale Disability Tax Credit. Meer details Een met betrekking tot de parameters of this uitzondering Zal Worden Uitgebracht in de komende maanden.

Available in Het Kader of this voorstel Zal testamentaire trusts (behalve landgoederen for their Eerste 36 maanden) en de uitzonderingsclausules Onder levenden trusts Niet in aanmerking for an speciale Behandeling op Grond van Een Aantal Verwante fiscale Regels, met name:

 • Een Vrijstelling van de inkomstenbelasting aflevering Regels;
 • Een Vrijstelling van de eis DAT vertrouwt Hebben Een kalenderjaar fiscale jaar en fiscale periodes sterven eindigen Op het kalenderjaar waarin de Termijn is ingegaan;
 • de basis-Vrijstelling bij de Berekening van alternatieve Minimale Belasting;
 • preferentiële Behandeling op Grond van deel XII.2 van de Wet inkomstenbelasting;
 • Indeling als Persoonlijk Vertrouwen zonder te Letten op de omstandigheden waarin Economische Belangen in Het Vertrouwen Dat zijn Verworven;
 • Het ability OM Investeringen belastingkredieten available for an vertrouwen te maken’s begunstigden; nl
 • Een Aantal van de Belastingdienst Regels sterven Alleen op Een andere Manier van application are op gewone Mensen.

This Maatregel Zal Gelden for the belastingjaren 2016 en de daaropvolgende.

Non-Resident Trusts

De Wet inkomstenbelasting Bevat Regels Om Te vóórkomen DAT Het gebruik van-niet ingezeten trusts deur de belastingbetaler aan de Canadese Belasting te Vermijden. Als Een Persoon woonachtig in Canada Draagt ​​woning Naar een Niet-ingezetene Vertrouwen, Kan Regels (de veronderstelde rules Inzake De Woonplaats) van application Zijn op de Behandeling van de Niet-ingezeten Vertrouwen als inwoner van Canada. Een Vrijstelling (de 60-maand Vrijstelling) van de veronderstelde Woonplaats regels van application als de bijdragen aan Het Vertrouwen Dat zijn personen sterven allen woonachtig in Canada for an periode van in Totaal Niet meer dan 60 maanden (DAT wil Zeggen nieuw resident Canadezen).

Wanneer de 60-maand Vrijstelling van Het Vertrouwen van application is Niet onderworpen aan de Canadese Belasting op de Inkomsten uit Buitenlandse bron. Canadees-ingezetenen sterven begunstigde Onder, of bijdragen aan, this trusts Krijgen belastingvoordelen indirect als Gevolg Van het Niet opleggen van de Canadese Belasting in this omstandigheden. This benefits Zijn Niet available for Canadese ingezetenen sterven Soortgelijke opbrengsten Rechtstreeks of via Een Canadees-resident Vertrouwen te Verdienen. De 60-maanden Vrijstelling heft Belasting Eerlijkheid, Integriteit en fiscale neutraliteit van de Belasting Betreft.

This Maatregel Zal van application op trusts for Belastingheffing jaar:

 • Daartoe na 2014, als (i) te allen tijde DAT is na 2013 en Voor Prinsjesdag de 60-maand Vrijstelling geldt ten Aanzien Van het Vertrouwen, en (ii) Geen bijdragen Worden Gedaan OM Het Vertrouwen op van na Prinsjesdag en VOOR 2015; van
 • Daartoe op of na Prinsjesdag in alle andere Gevallen.

Goede doelen en non-profit Organisaties

Schenkingen van Ecologisch Gevoelige Land

De Ecologische Gifts Program provides Een Manier for Canadezen voldaan Ecologisch kwetsbare land bij te Dragen tot de Bescherming van Canada’s milieu-erfgoed. Onder DIT programma, bepaalde schenkingen van Ecologisch kwetsbare land, van erfdienstbaarheden, convenanten en erfdienstbaarheden op sterven Grond, komen in aanmerking voor Bijzondere fiscale assistentie. Individuele donateurs Komen in aanmerking for an liefdadigheidsgiften Tax Credit, terwijl Zakelijke donoren Komen in aanmerking for an liefdadigheidsgiften Aftrek. Net als bij andere donaties, bedragen Niet geclaimd for an jaar vooruit for Maximaal Vijf jaar Kunnen Worden Uitgevoerd. Daarnaast meerwaarden in Verband met de donatie van Ecologisch kwetsbare land are vrijgesteld van Belasting.

This Maatregel is van application op donaties op of na Prinsjesdag.

Estate Donaties

Schenkingen deur Een individu OM Een hier Geregistreerde Canadese Liefdadigheid van andere gekwalificeerde begiftigde Komen in aanmerking for an liefdadigheidsgiften Tax Credit (CDTC). Onder voorbehoud van bepaalde beperkingen, Een CDTC ten Aanzien van de in aanmerking komende bedrag van de donatie Kan Worden Toegepast ten opzichte van de afzonderlijke’s inkomstenbelasting anders verschuldigd. De in aanmerking komende bedrag is Over het algemeen de reële marktwaarde van de geschonken woning Op het moment dat DAT de Schenking wordt gedaan (Onder voorbehoud van Een vermindering op Grond van de regels van de inkomstenbelasting Vereist). Het individu Kan Een CDTC claimen for Het jaar waarin de Schenking wordt gedaan van for an van de Volgende Vijf jaar.

Wanneer Een individu Maakt Een Schenking bij testament, Wordt de donatie Behandeld for the inkomstenbelasting als te are Gemaakt deur de Individuele Onmiddellijk for Het individu’s dood. Soortgelijke Bepalingen van application wanneer Een individu waarin, onder één Geregistreerd Retirement Savings Plan (RRSP), Registered Retirement Income Fund (RRIF), Tax-Free Spaarrekening (TFSA) van de Levensverzekering, Een gekwalificeerde begiftigde als Ontvanger van de Individuele’s dood van de opbrengst van Het plan van de Beleid. Onder this omstandigheden Kan de CDTC available Worden Toegepast op Alleen Het individu’s inkomstenbelasting anders verschuldigd.

Anderzijds, Een CDTC verkrijgbaar for an donatie van Een Persoon’s goed Kan Worden Toegepast Tegen slechts Het landgoed’s inkomstenbelasting anders verschuldigd.

Bovendien, de beheerder van Het individu’s landgoed Zal de Flexibiliteit OM de beschikbare donatie onder één van de teen te Wijzen are: de Belasting jaar Van het landgoed Waar de Schenking wordt gedaan; Een vroeger belastingjaar Van het landgoed; van de laatste Twee fiscale jaar Van het individu. De Current Limieten sterven van application are bij Het bepalen van de Totale donaties sterven verdienstelijk are In een jaar van application Blijven. Een in aanmerking komend donatie Zal Een donatie Worden verricht deur Een Overdracht Binnen De eerste 36 maanden na de Individuele’s dood, van de woning aan Een gekwalificeerde begiftigde. In het Geval van Een overdracht van Een RRSP, RRIF, TFSA van de verzekeraar, Zal de existing rules for Het vaststellen van in aanmerking komende woning for Aanwijzing donaties van toepassing. In elanden Ander Geval Zal Het gedoneerde Eigenschap Worden Verplicht OM are overgenomen deur Het landgoed aan en als Gevolg van de dood (van Zijn Vervangen OM for an dergelijke Eigenschap).

Een goed Zal Blijven in staat OM Een CDTC eisen voldaan betrekking tot andere donaties in Het jaar waarin de Schenking wordt gedaan van de in Een van de Volgende Vijf jaar.

This Maatregel Zal Gelden for the belastingjaren 2016 en de daaropvolgende.

Schenkingen van Certified Culturele goederen

Voor de Berekening van Een liefdadigheidsgiften Tax Credit (for Particulieren) van Een liefdadigheidsgiften Aftrek (voor bedrijven), Wordt de Waarde van Een gift van eigendom geacht Niet Groter Zijn dan de costs for the donor Zijn als, in het Algemeen, de donor Verworven Het pand als Onderdeel van Een tax shelter gifting Regeling van in Het Bezit van de woning for an korte periode. Gaven van Gecertificeerde Culturele goederen are vrijgesteld of this Regel en also profiteren van Een vermogenswinstbelasting Vrijstelling. Als Gevolg hiervan Zijn de Canadezen aangemoedigd OM cultureel Belangrijke Eigenschap doneren aan bepaalde INSTELLINGEN en Overheden op de instandhouding van Canada’is nationaal Erfgoed.

Verklaringen met betrekking tot de reële marktwaarde van Gecertificeerde cultuurgoederen Worden beoordeeld deur de Canadese cultural goederen Export Review Board. Als Onderdeel van Zijn genomen, de Raad van Bestuur is responsible for Het certificeren van Culturele goederen for the inkomstenbelasting, inclusief Het bepalen van de reële marktwaarde.

This Maatregel is van application op donaties op of na Prinsjesdag.

State Supporters van terrorisme

Het Canada Revenue Agency Helpt Goede doelen te Begrijpen en te Voldoen aan their verplichtingen Voldaan. Het Agentschap Zal Informatie over Hebben De Beste Praktijken for Het uitoefenen van zorgvuldigheid bij Het aannemen van Geschenken en for Het vóórkomen van terroristische Misbruik Van het registratiesysteem for Goede doelen provide.

Het Canada Revenue Agency Zal de Bestaande naleving rapportage Benutten en als zodanig, Zal de Maatregel Geen extra Rapportage Belasting for Goede doelen.

This Maatregel is van application op donaties aanvaard op of na Prinsjesdag.

Overleg dan non-profit Organisaties

Een non-profit organisatie (NPO), DAT is a club, vereniging of vereniging Georganiseerd en sterven uitsluitend for Maatschappelijk Welzijn, Maatschappelijke Verbetering, Plezier van for Enig Ander Doel ontmoette uitzondering van de Winst, in aanmerking Komt for an Vrijstelling van inkomstenbelasting als Het voldoet aan bepaalde Voorwaarden. This Vrijstelling van inkomstenbelasting for NPO is Weinig veranderd Sinds de introductie in 1917. Vandaag de dag, VZW’s omvatten zulke uiteenlopende Groepen, including beroepsverenigingen, Recreatieve clubs, Maatschappelijke Verbetering organizations, Culturele Groepen, woningcorporaties, belangengroepen en beroepsverenigingen.

Er is bezorgdheid geuit DAT sommige organizations beweren de NPO belastingvrijstelling Kunnen Verdienen Winst sterven Niet in Verband met de Uitvoering van de organisatie’s non-profit doeleinden, waardoor Het Inkomen available for Het Persoonlijk voordeel van de Leden van Het Handhaven van Een onevenredig grote reserves. Bovendien, omdat’ de Rapportage-eisen for NPO’s are Beperkt, Leden van Het Publiek MOGELIJK Onvoldoende in staat Zijn OM de activiteiten of this organizations te beoordelen, en Het Kan Een Uitdaging are for the Canada Revenue Agency OM Het recht van Een organisatie OM de belastingvrijstelling te Evalueren.

Zakelijke Inkomstenbelasting Maatregelen

Afdracht Drempels for Werkgever Bron Aftrek

Werkgevers Zijn Verplicht OM de bron Aftrek kwijtschelding ten Aanzien van Werknemers’ inkomstenbelasting, Canada Pension Plan bijdragen en Werkgelegenheid Verzekeringspremies. Een Werkgever In een bepaalde categorie afzender op basis van de Werkgever’s Totale gemiddelde Maandelijkse aftrekbare bedrag in voorgaande kalenderjaren ten Aanzien of this bron Aftrek. Twee of this Categorieën are:

 • Werkgevers sterven had two kalenderjaren jaar geleden, Een Totaal gemiddelde Maandelijkse inhouding bedrag van tien Minste $ 15,000, Maar Minder dan 50.000 $ – this Werkgevers Zijn Verplicht OM inhoudingen overmaken tot Twee Keer per maand, afhankelijk van their loonlijst Frequentie; nl
 • Werkgevers sterven had two kalenderjaren jaar geleden, Een Totaal gemiddelde Maandelijkse inhouding bedrag van tien Minste $ 50,000 – this Werkgevers Zijn Verplicht OM inhoudingen tot vier Keer per maand overmaken, afhankelijk van their loonlijst Frequentie.
 • verhoging van de Drempel niveau van de gemiddelde Maandelijkse inhoudingen op DAT Werkgevers Verplicht OM kwijtschelding tot Twee Keer per maand naar $ 25,000 Vanaf $ 15,000; nl
 • verhoging van de Drempel niveau van de gemiddelde Maandelijkse inhoudingen op DAT Werkgevers Verplicht OM kwijtschelding tot vier Keer per maand naar $ 100,000 van $ 50,000.

Fiscale Prikkels for Clean Energy Generation

 • met behulp van Een hernieuwbare energie (bijvoorbeeld windenergie, zonne-energie, kleine waterkrachtcentrales);
 • met behulp van Een brandstof uit afval (bijvoorbeeld, Stortgas, houtafval, mest); van
 • efficiënt gebruik van Fossiele Brandstoffen (bijvoorbeeld hoogrenderende Warmtekrachtkoppeling systems, sterven tegelijkertijd de Productie van elektriciteit en Nuttige Warmte).

Water-Current Energy Equipment

This Maatregel is van application op Zaken sterven are Verworven op of na Prinsjesdag, DAT Niet is Gebruikt van Verworven for Het gebruik for sterven datum.

vergassing Equipment

This Maatregel is van application op Zaken sterven are Verworven op of na Prinsjesdag, DAT Niet is Gebruikt van Verworven for Het gebruik for sterven datum.

Overleg dan in aanmerking komend Kapitaal Property

Bestaande Regels

De in aanmerking komende Kapitaal pand (ECP) Regeling regelt de fiscale Behandeling van bepaalde uitgaven van Een kapitaalverhoging de natuur (in aanmerking komende Investeringen) en Ontvangsten (in aanmerking komende kapitaalontvangsten) sterven anders Niet voor are geacht als Zakelijke Inkomsten en uitgaven, of in Het Kader van de Regels met betrekking tot Het Kapitaal eigendom.

Een in aanmerking komende kapitaaluitgaven is Over het algemeen Een Kapitaal uitgaven Gedaan OM Rechten van de benefits van Een immateriële Aard for Het Doel Van het Verdienen van Inkomsten uit Een Bedrijf, anders dan Een uitgaven sterven aftrekbaar als Een Actuele Kosten te verwerven, van de Dat wordt Gemaakt OM Een immaterieel eigendom te verwerven teerling is af te Schrijven in Het Kader van de kapitaalkosten uitkering (CCA) Regels. In aanmerking komende Investeringen omvatten de Kosten van goodwill, wanneer Een Bedrijf Wordt Gekocht. Ze omvatten also de Kosten van bepaalde immateriële goederen including klantenlijsten en licenties, franchise Rechten en boerderij quotum van onbepaalde Duur. Onder het regime van ECP, is 75 procent van de subsidiabele Investeringen toegevoegd aan de Cumulatieve in aanmerking komend Kapitaal (CEC) pool ten Aanzien Van het Bedrijf en is aftrekbaar Tegen Een Tarief van 7 procent per jaar op Een degressieve basis.

Een in aanmerking komende Kapitaal ontvangst is Over het algemeen Een hoofdletter ontvangstbewijs for Rechten van de benefits van Een immaterieel natuur sterven Wordt ontvangen ontmoette betrekking tot Een Bedrijf, met uitzondering van Een ontvangstbewijs DAT is Opgenomen in Het Resultaat van in de opbrengst van de vervreemding van Een Kapitaal pand. De ECP Regeling bepaalt DAT 75 procent van de in aanmerking komende Kapitaal ontvangst eerst Wordt Toegepast op de CEC zwembad te verminderen en vervolgens resulteert in de herovering van Elke CEC Eerder afgetrokken. Zodra alle van de Eerder afgetrokken CEC is heroverd, wordt overtollige ontvangst (Een ECP Winst) Opgenomen in de Inkomsten uit het Bedrijfsleven op Een Opname Snelheid van 50 procent, DAT is also de Toevoeging Tarief DAT geldt for meerwaarden.

In de loop Heeft der Jaren de ECP regime rossen ingewikkelder geworden en Veel belanghebbenden Hebben gesuggereerd DAT this Complexiteit aanzienlijk Zou Kunnen Worden verminderd als de ECP-regime Werden Vervangen deur Een nieuwe klasse van af te Schrijven goed Waarop de CCA regels van application zouden Zijn.

voorgestelde Regels

Nieuwe CCA klasse

Een nieuwe klasse van af te Schrijven Onroerend Goed te CCA doeleinden Zou Worden Ingevoerd. Uitgaven sterven MOMENTEEL toegevoegd CEC (EEN insluitingsgraad 75 per-cent-) Wordt Opgenomen in De Nieuwe CCA klasse op Een insluitingsgraad-100 procent. Vanwege this toegenomen Erkenning uitgaven, Zou De Nieuwe Klasse Een 5 per-cent-Jaarlijkse afschrijvingspercentage (in Plaats van 7 procent van 75 procent van de subsidiabele Investeringen) Hebben. Om de Doelstelling vereenvoudiging te Behouden, Zou de existing CCA regels Gelden in het Algemeen, including de rules ontmoette betrekking tot heroveren, meerwaarden en afschrijvingen (Bijv. De “half-jaar-Regel”).

Bijzondere Regels

De Definitie van “eigendom” for the inkomstenbelasting is fokken en omvat bijvoorbeeld, Een recht van Aard Welke dan ook. Als Gevolg daarvan, de Meeste, Maar Niet alle in aanmerking komende Investeringen en in aanmerking komende kapitaalontvangsten betrekking Hebben op overnames van afstotingen van specific Eigenschap en DUS Zou leiden tot Een aanpassing Van het saldo van De Nieuwe CCA klasse als de specific Eigenschap Wordt Verworven van afgestoten. This hoeveelheden Zijn zinvol bij de Berekening van herovering en benefits Van het specifiek Type woning.

Bijzondere regels zouden Gelden ten Aanzien van goodwill en met betrekking tot uitgaven en Ontvangsten matrijs Geen betrekking op Hebben Een specific Eigenschap van Het Bedrijf en sterven in aanmerking Komen kapitaaluitgaven van de in aanmerking komende kapitaalontvangsten Zou are Onder het ECP regime. Dergelijke uitgaven en Ontvangsten zouden Worden Verklaard deur Het Aanpassen van de kapitaalkosten van de goodwill van Het Bedrijf. Elk Bedrijf Zou Worden beschouwd als goodwill Verbonden aan, zelfs als er Geen uitgaven for the goodwill was Geweest. Voor uitgaven matrijs Geen betrekking hadden op Eigenschap Zou de kapitaalkosten van de goodwill van Het Bedrijf te verhogen en DUS Het saldo van De Nieuwe CCA klasse.

Een Bewijs DAT Geen betrekking hadden op Een specific Eigenschap Zou de kapitaalkosten van de goodwill van de companies te verminderen En daarmee Het saldo van De Nieuwe CCA klasse, deur de mindere van de kapitaalkosten van de goodwill (die nul Kunnen are) en Het bedrag van de ontvangst. Indien Het bedrag van de bon het hoger dan de kapitaalkosten van de goodwill, Zou Het teveel Een Meerwaarde Zijn. Eerder afgetrokken CCA Worden teruggewonnen for Zover de Hoeveelheid van de ontvangst dan Het saldo van De Nieuwe CCA klasse.

overgangsregels

Tevreden Volgens Het voorstel Zou CEC zwembad saldi Worden berekend en overgedragen aan de Nieuwe CCA klasse als Een implementatiedatum. Het beginsaldo van De Nieuwe CCA klasse ten Aanzien Van Een Bedrijf Zou Gelijk are Aan het saldo op DAT moment dat van de Bestaande CEC zwembad for DAT Bedrijf. Voor De eerste tien jaar, Zou Het afschrijvingspercentage for Het Nieuwe CCA klasse 7 procent in tien opzichte van de uitgaven sterven for the Invoering van De Nieuwe Regels.

Sommige Inkomsten ontvangen na Het Tijdstip Waarop De Nieuwe Regels Worden Toegepast Zou Kunnen betrekking Hebben op Onroerend Verworven goed, van de uitgaven op andere Wijze, for sterven Tijd. In this Verband wil bepaalde Kwalificatie Ontvangsten Het evenwicht van De Nieuwe CCA klasse op Een 75-per-cent te verlagen. Ontvangsten sterven in aanmerking Komen for Het Verlaagde Tarief Zou in het Algemeen Zijn de opbrengsten van de vervreemding van eigendom van de Kosten van sterven Werd Opgenomen in de belastingbetaler’s CEC en Ontvangsten sterven Niet de opbrengst van vervreemding van Onroerend goed vertegenwoordigen. Het Totale bedrag van de in aanmerking komende Aandelen, Waarvan slechts 75 procent van de ontvangst van de Nieuwe CCA klasse Zou verminderen, Zou Over het algemeen Gelijk aan de Hoeveelheid sterven Onder het ECP-regime had Kunnen Worden ontvangen Voor triggering Een ECP gewin. This Regel Zou ervoor Zorgen DAT de Ontvangsten Niet tot boven heroveren wanneer Toegepast op de balans van De Nieuwe CCA klasse verminderen.

Bijzondere Regels te vereenvoudigen de Overgang for Kleine Bedrijven Zullen Worden beschouwd als Onderdeel Van het raadplegingsproces.

International Tax Maatregelen

captives

De Canadese belastingstelsel Bevat Regels sterven de belastinggrondslag deur te vóórkomen DAT de belastingbetaler verschuiven bepaalde Canadees-source Inkomsten no-van Lage-belastingjurisdicties beschermen. Tevreden Volgens this Regels Wordt Een dergelijk Inkomen verdiend deur Een Gecontroleerde Buitenlands filiaal van Een wonende belastingplichtige in Canada beschouwd Buitenlandse transactiebasis Inkomen uit Vermogen (FAPI) en belastbaar is in handen van de Canadese belastingbetaler op transactiebasis.

Een Specifieke anti-ontwijking Regel in de FAPI Regeling is bedoeld OM de Canadese belastingbetaler te vóórkomen, Bijv. financiële instellingen, verschuift Inkomsten uit de Verzekering van Canadese Risico’s (DAT wil Zeggen de Risico’s ten Aanzien van personen sterven in Canada, goederen sterven Zich in Canada van Bedrijven in Canada Uitgevoerd op) de kust. This Regel bepaalt DAT de Inkomsten uit de Verzekering van de Canadese Risico’s FAPI, Waar 10 procent van de meer Van het bruto premie-Inkomen (na Aftrek van afgestane herverzekering) van Een Buitenlands filiaal van de Canadese belastingbetaler ten Aanzien van alle verzekerden deur de affiliate Risico’s is het-premie Inkomen van Canadese Risico. Echter, sommige belastingbetalers in verfijnde tax-planning Regelingen (SOMS aangeduid als ingevoerde “Verzekering swaps”) Ontworpen OM this Regel te omzeilen. This Regelingen omvatten in het Algemeen de Overdracht van de Canadese Risico’s, sterven oorspronkelijk verzekerd in Canada, om Een volle Buitenlands filiaal van de belastingbetaler. Worden vervolgens de Canadese Risico’s uitgewisseld met Derden for Buitenlandse Risico’s sterven oorspronkelijk Buiten Canada verzekerd, terwijl tegelijkertijd ervoor te Zorgen DAT de affiliate’s Algemene risicoprofiel en Economische opbrengsten Zijn in wezen hetzelfde als ZE Zou Zijn Geweest de affiliate Niet in de Uitwisseling Ingevoerd.

De Regering is a Uitdaging this Regelingen in voorkomend Geval op Grond van de Bestaande Bepalingen van de Wet Inkomstenbelasting. available in Het Kader van de Algemene anti-ontwijking Regel. Echter, als zodanig uitdagingen zowel tijdrovend en Kostbaar, specific Wetgevende maatregelen Kan are Wordt Uitgevoerd Om Te verduidelijken DAT this Regelingen Aanleiding Geven tot FAPI.

 • Rekening houdend met Een of meer overeenkomsten van Regelingen sterven Zijn aangegaan deur de Buitenlandse Partner, van de deur Een Persoon van de vennootschap sterven Zelf Geen transacties at arm’s lengte van de affiliate, de affiliate’s Risico van Verlies van Kans op Winst van de Winst ten Aanzien van Één van Kunnen meer Buitenlandse Risico’s – van Zou Kunnen als de affiliate Rechtstreeks in de overeenkomsten van Regelingen had gesloten – redelijkerwijs Kan Worden Onderzocht aan de kant uitgestrekte te Stellen OM Het Rendement van Een of meer andere Risico’s (de gevolgde Risico’s) sterven Worden verzekerd deur andere Partijen; nl
 • tien Minste 10 procent van de gevolgde Risico’s are Canadese Risico’s.

Wanneer de anti-vermijding van Toepassing is, de affiliate’s Inkomsten uit de Verzekering van de Buitenlandse Risico’s en eventuele Inkomsten uit Een Aangesloten overeenkomst van de Regeling Zal Worden Opgenomen in de Berekening van Haar FAPI.

This Maatregel is van application op de Belasting jaar van de belastingbetalers sterven Beginnen op of na Prinsjesdag.

Offshore Gereglementeerde Banks

De Buitenlandse opbouw regime Inkomen uit ability Vereist in het Algemeen DAT de Inkomsten uit Onroerend Goed verdiend deur, en de Inkomsten uit bepaalde activiteiten verricht deur Een Gecontroleerde Buitenlands filiaal van Een wonende belastingplichtige in Canada Worden Opgenomen in de belastingbetaler’s Inkomsten op transactiebasis. Inkomsten uit Een Investering Bedrijf, uitgeoefend deur Een Buitenlands filiaal van Een belastingplichtige Gedragen Wordt Opgenomen in de affiliate’Buitenlandse transactiebasis Inkomen uit Vermogen. Een Investering Bedrijf Wordt Over het algemeen gedefinieerd als Een Bedrijf Het hoofddoel is OM Inkomen uit Onroerend Goed. De Meeste Financiële Diensten Bedrijven Zou Worden beschouwd als Investering Bedrijven, Maar for bepaalde uitzonderingen in de Definitie van beleggingsbedrijf.

Een van de uitzonderingen (de gereglementeerde Buitenlandse uitzondering Financiële instelling) is for an Bedrijf deur Een affiliate Uitgevoerd als Een Buitenlandse bank, Een Trustmaatschappij, Een credit union, Een Verzekering Bedrijf van Een Handelaar van Een Handelaar in Effecten van de grondstoffen, de activiteiten van sterven Zijn Geregeld in de Wetten van Het land Waar het Bedrijf Voornamelijk Wordt uitgeoefend van Een andere Relevante Buitenlandse jurisdictie. Het Doel van de gereglementeerde Buitenlandse uitzondering Financiële instelling is for the Behandeling van bepaalde bonafide Financiële Diensten Bedrijven deur Buitenlandse Filialen Uitgevoerd als Actieve Bedrijven in Plaats van ALS Investering Bedrijven.

Sommige Canadese belastingbetaler sterven Geen financiële instellingen beweren te kwalificeren for the gereglementeerde Buitenlandse uitzondering Financiële instelling (en DUS vóórkomen DAT de Canadese Belastingen) deur de Oprichting van Buitenlandse Filialen en de Verkiezing van sterven Filialen te Onderwerpen aan Regelgeving in Het Kader van Buitenlandse Banken en Financiële Wetten. Echter, Het belangrijkste Doel this Filialen is Vaak deel te Nemen aan Eigen activiteiten – DAT wil Zeggen, om te Investeren van de handel in Effecten for Eigen Rekening – en Niet op Financiële transacties for clients te vergemakkelijken. Het is de bedoeling Niet DAT de uitzondering Voldaan aan this omstandigheden.

 • De betreffende belastingplichtige (DWZ de Canadese belastingbetaler Waarvan de Buitenlandse vennootschap is a Buitenlands filiaal) is a gereglementeerde Canadese Financiële instelling (gedefinieerd for this Doel Een lijst I bank, Een Trustmaatschappij, Een credit union, Een Verzekering Bedrijf van ondernemer betekenen van de dealer in Effecten van Grondstoffen sterven woonachtig in Canada, en op Draagt ​​Een Bedrijf Waarvan de activiteiten Worden Begeleid deur de hoofdinspecteur van financiële instellingen van Een Soortgelijke provinciale toezichthouder), Een Dochteronderneming Volledig eigendom corporatie van Een dergelijke instelling van Een Bedrijf DAT Volledig Eigenaar Afkomst van Een dergelijke instelling (en is also onderworpen aan Regelgeving).
 • Meer dan 50 procent van Het Totale belastbare geïnvesteerd Vermogen in Canada (Zoals gedefinieerd in deel I.3 van de Wet inkomstenbelasting) van de belastingbetaler en alle aanverwante Canadese companies is toe te Schrijven aan belastingplichtigen geïnvesteerd ability in Canada van gereguleerde Canadese financiële instellingen. Bepaalde gereguleerde Canadese financiële instellingen sterven Zijn Eigen Vermogen van tien Minste $ 2000000000 (of sterven onder één toepasselijke federale wet geacht te Hebben) Worden geacht aan this Tweede voorwaarde te Voldoen. Dochteronderneming Volledig in handen companies van dergelijke INSTELLINGEN van Bedrijven sterven Geheel Eigen dergelijke INSTELLINGEN Zal also Worden geacht aan this voorwaarde te Voldoen.

In Feite Zal de toestand van Een Canadese belastingbetaler Worden Gebruikt als indicatie for the Vraag van Een Buitenlands filiaal van de belastingplichtige Kan Worden beschouwd te Voeren op Een bonafide gereguleerde Financiële Diensten. Echter, Het Voldoen aan this Nieuwe omstandigheden Zullen Niet garanderen DAT Het Inkomen van Een Buitenlands filiaal van Een belastingplichtige uit eigen activiteiten Zullen Worden beschouwd als Inkomen uit Een Actieve business. Om this te Laten leiden, Moet de affiliate te Voeren op Een gereglementeerde Buitenlandse Financiële Diensten Bedrijf, including Vereist op Grond van de Bestaande Wetgeving, en de Eigen activiteiten moeten Een deel van sterven Zaken omvatten.

Back-to-back Leningen

Zowel de onderkapitalisatie rules en deel XIII van de Wet inkomstenbelasting van application op de fiscale Behandeling van bepaalde rente sterven deur de belastingbetaler aan Niet-ingezetenen.

De onderkapitalisatie Regels Beperking van de aftrekbaarheid van rentelasten van Een vennootschap van Een vertrouwen in de omstandigheden waarin Het bedrag van de schuld als Gevolg van bepaalde Niet-ingezetenen het hoger is dan 1,5 Een-op-1 debt-to-equity ratio. This regels Gelden, in Het Geval van Een vennootschap, om de Schulden als Gevolg van Een bepaalde aandeelhouder (Een Persoon sterven, Alleen van Samen met personen met wie de persoon wordt Niet te maken op arm’s lengte, is Eigenaar Afkomst van de Aandelen sterven tien Minste 25 procent van de Stemmen van de Waarde van de Onderneming), sterven Niet woonachtig are in Canada en Schulden als Gevolg van Een andere Niet-ingezetene sterven Zelf Geen transacties at arm’s lengte met Een bepaalde aandeelhouder. In het Geval van Een trust, de regels van application op de Schulden als Gevolg van Een bepaalde begunstigde sterven Niet woonachtig are in Canada en Schulden als Gevolg van Een andere Niet-ingezetene sterven Zelf Geen transacties at arm’s lengte met Een gespecificeerde begunstigde.

Deel XIII geldt Over het algemeen Een 25-per-cent Roerende voorheffing, onderworpen aan reductie onder één belastingverdrag, op de rente deur Een Canadees-ingezeten Persoon (van Een Niet-ingezetene als de rente aftrekbaar is bij Het Berekenen van de Niet-ingezetene Betaald of bijgeschreven Persoon’s belastbaar Inkomen verdiend in Canada) Naar een Niet-arm’s lengte van Niet-ingezeten Persoon.

Sommige belastingbetalers Hebben geprobeerd OM de onderkapitalisatie rules of Beide (including Een Bestaande anti-ontwijking bepaling in this Regels) en deel XIII bronbelasting deur Het gebruik van de zogenaamde vóórkomen “back-to-back Lening” arrangementen. This Regelingen omvatten in het Algemeen tussenkomst van Een derde-partij (bijvoorbeeld Een Buitenlandse bank) Tussen twee Verwante belastingplichtigen (including Een Buitenlandse moedermaatschappij en Haar Canadese Dochteronderneming) In een Poging OM de Toepassing van de Regels sterven van application zouden are Indien Een Lening Werden Gemaakt te Vermijden, en de rente Betaald op de Lening, Rechtstreeks Tussen de Twee belastingbetalers.

 • Een belastingplichtige Heeft Een uitstekende rentedragende verplichting als Gevolg van Een geldschieter (de tussenpersoon); nl
 • de tussenpersoon van Een Persoon sterven Zelf Geen transacties at arm’s lengte en Utrecht met het intermediair
 • Heeft toegezegd Een woning deur Een Niet-ingezetene als Zekerheid ten Aanzien van de verplichting (Een garantie, in en van zichzelf, Zal Niet Worden beschouwd als Een belofte van Onroerend Goed)
 • is te Danken aan Een Niet-ingezeten Persoon onder één schuld Waarvoor Een beroep is Beperkt, van
 • ontvangt Een Lening van Een Niet-ingezeten Persoon, op voorwaarde DAT Een Lening Worden Gemaakt aan de belastingbetaler.

Wanneer Een back-to-back Lening arrangement is also, Passende bedragen ten Aanzien van de verplichting, en Betaalde rente van de daarover verschuldigde, Zullen Worden geacht te are als Gevolg van de deur de belastingplichtige aan de Niet-ingezeten Persoon ten behoeve van de onderkapitalisatie Regels . De belastingplichtige Zal, in het Algemeen, Worden geacht Een bedrag verschuldigd aan de Niet-ingezeten Persoon (de Geachte verschuldigde bedrag), sterven Gelijk is aan de laagste van wordt:

 • Het uitstaande bedrag van de verplichting op Grond van de tussenpersoon; nl
 • de reële marktwaarde van het pand gegeven goed van Het uitstaande bedrag van de schuld sterven Een beroep Beperkt is van de Lening op voorwaarde, including Het Geval Kan Zijn.

De belastingplichtige Zal, in het Algemeen, also Worden geacht Een bedrag aan rente Betaald van te betalen aan de Niet-ingezeten Persoon sterven Gelijk wordt Aan het deel van de deur van de belastingbetaler Betaalde of te betalen aan de verplichting rente als Gevolg van de tussenpersoon Hebben DAT dE geacht verschuldigde bedrag is van sterven verplichting.

Deel XIII Roerende voorheffing Zal in het Algemeen Toepassing van ten Aanzien van Een back-to-back Lening Regeling in de mate DAT Het anders Zou Worden vermeden op Grond van de Regeling. De Niet-ingezetene en de belastingbetaler Zullen Gezamenlijk en hoofdelijk (van Solidair) aansprakelijk for the extra deel XIII Roerende voorheffing Zijn.

Overleg dan fiscale planning deur Multinationale Ondernemingen

Canada’s internationale fiscale Regels Worden voortdurend beoordeeld als Onderdeel van de Regering’s voortdurende inspanningen OM de Canadese fiscale basis te beschermen en te Zorgen for fiscale billijkheid. De Regering is vastbesloten OM de Integriteit van de internationale fiscale rules te Verbeteren.

Input van belanghebbenden via Kwesties in Verband met internationale fiscale planning van Multinationale Ondernemingen – en meer dan andere Kwesties, including Het Verzekeren van de effective inning van de omzetbelasting op e-commerce deur Het buitenland gevestigde Leveranciers – Zou de Regering Helpen OM Haar prioriteiten te Stellen en te Informeren Canada’s deelname aan internationale Discussies. De Regering is geïnteresseerd in Het verkrijgen van opvattingen dan schoffel OM billijkheid Tussen Verschillende Categorieën belastingplichtigen (Bijv. Multinationale Ondernemingen, kleine Bedrijven en Particulieren) en schoffel Betere Bescherming van de Canadese belastinggrondslag te garanderen, met Behoud van Een internationaal concurrerende belastingstelsel sterven aantrekkelijk is for Investeringen.

Zich Bewust van de Regering’s Inzet for Het waarborgen van fiscale rechtvaardigheid en de Bescherming van de Canadese heffingsgrondslag, is de Regering op zoek naar de Standpunten van de betrokkenen, including hieronder uiteengezet. Daarnaast is de Regering Bezig met Een raadpleging via Een voorgestelde Regel te verdrag shopping te vóórkomen – Meer informatie over this overleg en hoe deel te Nemen is te Vinden in de sectie “Raadpleging via Verdrag Shopping”.

De Regering nodigt ingang op de Volgende vragen:

 • Wat zijn de gevolgen van de internationale fiscale planning deur Multinationale Ondernemingen op andere Deelnemers aan de Canadese economie?
 • Welke van de internationale vennootschapsbelasting en omzetbelasting Kwesties sterven in de BEPS Actieplan Moet Worden beschouwd als de Hoogste prioriteiten for Onderzoek en Mogelijke Maatregelen van de Regering?
 • Zijn er andere vennootschapsbelasting van omzetbelasting Vraagstukken ontmoette betrekking tot Verbetering van de internationale fiscale Integriteit sterven van Belang are for the Regering Zou moeten Zijn?
 • Welke Overwegingen Moet de Regering begeleiden bij Het bepalen van de Juiste Aanpak te Nemen in Reactie op de Problemen die – hetzij in het Algemeen van ontmoette betrekking tot Specifieke problemen?
 • Zou Zorgen Over het Behoud van Canada’competitieve belastingstelsel Worden Verlicht deur Een gecoördineerde Multilaterale Uitvoering van de maatregelen base Bescherming?

Daarnaast is de Regering nodigt inbreng van belanghebbenden via Welke Acties de Regering Moet Nemen OM de doeltreffende inning van de omzetbelasting op de e-commerce Verkopen aan inwoners van Canada deur Het buitenland gevestigde Leveranciers te garanderen. Zo Moet de Regering keurt de Aanpak van Een Aantal Andere landen (Zoals in Zuid-Afrika en de Europese Unie) en vereisen Het buitenland gevestigde Leveranciers te registreren Ja bij de Canada Revenue Agency en Opladen van de Goods and Services Tax / Harmonized Sales Tax (GST / HST) ALS ZIJ e-commerce Verkopen aan inwoners van Canada?

De Regering nodigt belanghebbenden uit OM Binnen 120 dagen opmerkingen in te Dienen na Prinsjesdag. Stuur Uw opmerkingen naar international.tax-impot.international@fin.gc.ca~~V van:

International Tax Consultatie
Fiscaal Beleid Branch
Ministerie van Financiën
140 O’Connor Straat
Ottawa, Ontario
K1A 0G5

Raadpleging via Verdrag Shopping

Verschillende benaderingen Kunnen Worden Gebruikt OM verdragshoppen Pakken. De discussienota merkte op DAT de Meeste Landen DAT de Kwestie in their belastingverdragen Hebben Gericht Een Algemene Regel Hebben Gebruikt, DAT wil Zeggen Een Regel sterven Een belastingverdrag voordeel ontkent als Één van de belangrijkste Doelstellingen for Het Aangaan Van Een transactie in Het voordeel te verkrijgen. De discussienota merkte also op DAT sommige Landen (bijvoorbeeld de Verenigde Staten en Japan) de Kwestie met Een Relatief meer specific rules sterven beperkingen op Uitkeringen.

Including vermeld in de discussienota, in de Canadese context, Zijn er Verschillende Factoren sterven Het gebruik van Een Algemene Oriëntatie op basis van Een hoofddoel Voorziening ondersteunen. Canada Heeft al Een dergelijke Regel in Een Aantal Van Zijn belastingverdragen Opgenomen, net als andere Landen in honderden belastingverdragen worldwide. Zo is a hoofddoel Regel is a Aanpak teerling is Relatief bekend bij de Canadese belastingbetaler, fiscale professionals en Canada’s belastingverdrag partners.

De Regering ontving Verschillende opmerkingen van belanghebbenden op de raadpleging papier, Het Aanpakken van de respectieve Verdiensten van Een Algemene Aanpak en Een meer specific Aanpak, en de Voor- en nadelen van Binnenlandse Een natte approach, een-verdrag gebaseerde Aanpak, van Een Combinatie van Beide.

Diverse belanghebbenden Gaven de Voorkeur aan Een solution for Het verdrag te winkelen DAT de heronderhandeling van Canada Zou vereisen’s belastingverdragen. DIT reacties geven, collega, for an groot deel Op het Standpunt DAT Een Binnenlandse natte Reactie op verdrag winkels Zou Het evenwicht van compromissen bereikt in de onderhandelingen dan belastingverdragen Veranderen. Echter, Het ontbreken van Een anti-verdrag winkelen Regel In een belastingverdrag Niet betekenen DAT ER Een impliciete verplichting OM benefits te provide ten Aanzien van Misbruik Arrangementen. Including besproken in de discussienota, nationaal recht Bepalingen ter voorkoming belastingverdrag Misbruik Worden Niet deur de OESO van de Verenigde Naties beschouwd als zijnde in Strijd voldaan belastingverdrag verplichtingen en Een Aantal Andere landen Hebben Aangenomen Wetgeving in die Zin.

Bovendien Hebben sommige belanghebbenden beweerd DAT slechts Een paar van Canada’s belastingverdragen Zou moeten Opnieuw Worden onderhandeld OM aanzienlijk beperken verdrag winkelen. Including vermeld in de discussienota, zelfs als Het MOGELIJK Zou are OM Opnieuw te Onderhandelen – Binnen Een Redelijke Termijn – Canada’s verdragen met Een Aantal countries Waar de Leiding entiteiten Gemeenschappelijk Zijn, Kunnen andere conduit countries Ontstaan. Dienovereenkomstig Zou een-verdrag gebaseerde approach Niet zo Effectief als Een Binnenlandse nat Regel.

Om de discussie verder vooruit te Helpen, hieronder Beschreven Zijn de belangrijkste Elementen van Een voorgestelde Regel te verdrag winkelen te Pakken:

 • Belangrijkste Doel bepaling. onderworpen aan de verlichting van bepaling Zou Een uitkering Niet Worden verstrekt in Het Kader van Een belastingverdrag aan Een Persoon met betrekking tot Een bedrag van de Inkomsten, Winst van Winst (relevant verdrag Inkomen) als Het redelijk Om Te concluderen DAT Een van de belangrijkste doelen for Het Uitvoeren van Een transactie van Een transactie sterven deel uitmaakt van Een reeks transacties van Gebeurtenissen, sterven resulteert in Het voordeel is for the Persoon OM Het voordeel te verkrijgen.
 • Conduit Vermoeden. Het Zou Worden Aangenomen, bij Gebrek aan Bewijs van Het tegendeel, DAT Een van de belangrijkste doelen for Het Uitvoeren van Een transactie sterven resulteert In een uitkering op Grond van Een belastingverdrag (van DAT deel uitmaakt van Een reeks transacties van Gebeurtenissen sterven resulteert in English Voordeel) was for an Persoon OM Het voordeel te verkrijgen Indien de betreffende verdrag Inkomen Wordt vooral Gebruikt op Enig moment in Welke vorm dan also te betalen, te distribueren of anderszins Overdragen, Rechtstreeks of onrechtstreeks, Een bedrag DAT aan Een andere Persoon van personen sterven Geen recht Zou hebben gehad in een gelijkwaardige of meer günstige Baten had de andere Persoon van personen ontvangen de Relevante verdrag Inkomsten Rechtstreeks.
 • Veilige Haven Vermoeden. onderworpen aan de Leiding Vermoeden, Zou Worden Aangenomen, bij Gebrek aan Bewijs van Het tegendeel, DAT Geen van de belangrijkste doelen for Het Uitvoeren van Een transactie for an Persoon OM Een uitkering op Grond van Een belastingverdrag te verkrijgen ten Aanzien van Relevante verdrag Inkomen Indien:
 • de Persoon (van Een Verwante Persoon) Draagt ​​op Een Actieve Zaken (met uitzondering van Het beheer van Beleggingen) in de staat Waarmee Canada Het belastingverdrag en, wanneer de Betrokken verdrag Inkomsten is Afkomstig van Een Verwante Persoon in Canada Heeft gesloten, de Actieve het bedrijfsleven is aanzienlijk vergeleken met de Activiteit in Canada sterven tot het toepasselijke verdrag Inkomen Uitgevoerd;
 • de Persoon Niet Onder controle, direct of indirect op enigerlei Wijze, deur Een andere Persoon van personen matrijs Geen recht Zou Hebben Gehad In een gelijkwaardige of meer Günstige Baten had de andere Persoon van personen ontvangen de Relevante verdrag Inkomsten Rechtstreeks; van
 • de Persoon Een vennootschap van Een trust de Aandelen van de Rechten van Deelneming regelmatig Worden verhandeld op Een Erkende Effectenbeurs.
 • Het verlichten van bepaling. Als Het belangrijkste Doel bepaling geldt ten Aanzien van Een uitkering op Grond van Een belastingverdrag, de uitkering Moet Worden verstrekt, Geheel van Gedeeltelijk, in de mate DAT Het redelijk is gelet op alle omstandigheden.
 • Zelfs als Een transactie resulteert in Een belastingverdrag voordeel for an belastingplichtige, is Het Niet noodzakelijkerwijs DAT Een van de belangrijkste Doelstellingen for Het Uitvoeren van de transactie was OM Het voordeel te verkrijgen. Een van de Doelstellingen van de belastingverdragen is OM de Handel en Investeringen aan te moedigen en daarom Wordt Verwacht DAT belastingverdrag benefits in het Algemeen Een Relevante overweging in Het Besluit van Een inwoner van Een staat Waarmee Canada Heeft Een belastingverdrag te Investeren in Canada Zal Zijn. De voorgestelde Regeling Zou Niet van toepassing ten Aanzien van Een gewone Commerciële transactie Enkel en Alleen omdat’ Het verkrijgen van Een belastingverdrag voordeel was Een van de Overwegingen for Het maken van Een Investering.

  De Regel Wordt Aangenomen, Zou Kunnen Worden in de inkomstenbelasting verdragen Interpretation Act Opgenomen, zodat Het Zou Gelden for alle van Canada’s belastingverdragen. De Regel Zou Gelden for Belastingen Jaren sterven Beginnen na de inwerkingtreding van de Regel in de Canadese wet. De Regering vraagt ​​also opmerkingen via de Vraag van overgangsmaatregelen Opluchting passend Zou Zijn.

  Reacties Worden Verzocht de Volgende Voorbeelden met betrekking tot de beoogde Toepassing van de voorgestelde Regel Een Aantal Regelingen.

  Voorbeeld 1 – Toewijzing van de Inkomsten

  Aco, Een vennootschap inwoner sterven is van de Staat A, is Eigenaar Afkomst van de Intellectuele eigendom sterven deur Haar Dochteronderneming, Canco, Een Bedrijf DAT nog steeds Een inwoner van Canada. Staat A Heeft Geen belastingverdrag met Canada en Zou daarom de Betaling van royalties deur Canco OM Aco Worden onderworpen aan Een Roerende voorheffing van 25 procent in Canada. Aco Bevat Bco, Een intermediair Bedrijf in staat B, Een staat Waarmee Canada Heeft Een belastingverdrag DAT voorziet in Een nul Tarief van de Roerende voorheffing in Canada op royalty’s Betaald aan Een inwoner van de Staat B. Aco toekent Aan het recht op royalty ontvangen BCO Betalingen van Canco. In ruil for the in Het Kader van de overeenkomst van opdracht verleende Rechten, Bco stemt ermee in OM 80 procent van de ontvangen Aco Binnen 30 dagen royalties afdragen. Bco betaalt Belasting in staat B Op het nettobedrag van de royalty-Inkomsten. Staat B Niet Een bronbelasting heffen op de Betaling van royalty’s aan Niet-ingezetenen.

  De deur Bco van Canco ontvangen royalty’s Worden Voornamelijk Gebruikt OM Een bedrag te betalen en Aco Aco Zou Niet are recht op Een belastingverdrag voordeel had Rechtstreeks de royalty’s Vanuit Canco ontvangen. Als Gevolg daarvan, Onder de Leiding Vermoeden DAT Het Zou Worden Aangenomen, bij Gebrek aan Bewijs van Het tegendeel, DAT Een van de belangrijkste Doelstellingen for the toewijzing van de royalty’s for Bco in Het voordeel van de Roerende belastingvermindering te verkrijgen Onder het belastingverdrag Tussen Canada en de Staat B. Bijgevolg Zou het belangrijkste Doel bepaling van Toepassing op de Uitkeringen op Grond van het belastingverdrag between State B en Canada ontkennen met betrekking tot de Betaling van royalty’s. Afhankelijk van de omstandigheden Kan Het MOGELIJK are dat, ontmoette op Grond Van het verlichten bepaling Zou Bco Mogen de benefits Van het belastingverdrag betrekking tot Het deel van de royalty’s sterven Niet Wordt Gebruikt deur Bco OM Een bedrag te betalen aan Aco.

  Als, in Plaats daarvan, slechts 45 procent van de deur Bco van Canco ontvangen royalty’s Werden Gebruikt OM Een bedrag te betalen aan Aco, Zou de Leiding Vermoeden Niet van toepassing op Een Vermoeden te maken met betrekking tot Het belangrijkste Doel van de transactie , en Het Zou Een kwestie van Het Feit van Het hoofddoel bepaling Toegepast.

  Voorbeeld 2 – Objectlocatie van dividenden

  De Aandelen van Canco, Een Canadese inwoner Bedrijf, are eigendom van Bco, is a Bedrijf DAT Een inwoner van State B. De Enige Investering van Bco Bestaat uit de Aandelen van Canco. Bco Werd opgericht in staat B deur De Twee companies Aandeelhouders, Aco en Cco, inwoners van respectievelijk Staat A en C staat. Canada Heeft Een belastingverdrag voldaan Staat B. Canada has also belastingverdragen met lidstaten A en C, sterven Een Hoger percentage van de bronbelasting op dividenden dan Het Tarief Onder het belastingverdrag voldaan State B. Onder de Voorwaarden van Een aandeelhoudersovereenkomst, Bco Moet de Gehele dividend vrijwel direct ontvangen van Canco tot Aco en Cco verdelen. In het Kader van de nationale Wetgeving van de Staat A en C staat, dividenden ontvangen van Buitenlandse companies Worden Belast.

  Canco betaalt Een dividend te Bco en Bco Maakt gebruik Van het dividend tot uitkering van dividend aan Aco en Cco. Aco en Cco Zou Niet are recht op Een gelijkwaardige van Günstiger belastingverdrag voordeel Hadden ZE Het dividend Rechtstreeks ontvangen van Canco. Als Gevolg daarvan, Onder de Leiding Vermoeden DAT Het Zou Worden Aangenomen, bij Gebrek aan Bewijs van Het tegendeel, DAT Een van de belangrijkste Doelstellingen for the Vestiging van Bco is in Het voordeel van de Roerende belastingvermindering te verkrijgen Onder het belastingverdrag Tussen Canada en Staat B en, Onder voorbehoud van de bepaling verlichten, Zou Het voordeel Worden geweigerd.

  In this Voorbeeld, Kan de benefits sterven van application Zou are Indien Bco werd vastgesteld Worden verstrekt in Het Kader Van het reliëf bepaling for Zover Het redelijk is, gelet op alle omstandigheden. Bijvoorbeeld, als Aco en Cco Zijn belastbaar in respectievelijk Op het dividend DAT ZE ontvangen van Bco Staat A en staat C, Kan Het redelijk Zijn in de gegeven omstandigheden op de benefits sterven Aco en Cco recht Zou Hebben Gehad Onder het belastingverdrag between Canada Bieden en de Staten A en C Hadden respectievelijk Het dividend DAT ZE ontvangen Rechtstreeks Afkomstig Canco Betaald.

  Voorbeeld 3 – Wijziging van De Woonplaats

  Aco, Een Bedrijf DAT is a inwoner van staat A, Eigenaar Afkomst van Aandelen van Een vennootschap inwoner sterven is van Canada en overweegt de Verkoop. Een dergelijke Verkoop Zou Leiden tot Een Meerwaarde sterven Belast Zou Zijn in Canada. Canada Heeft Geen belastingverdrag voldaan State A. Kort for the Verkoop, Aco Wordt Voortgezet in, en Wordt Een inwoner van, staat B, Een staat matrijs Geen Belasting oplegt op vermogenswinsten. Het belastingverdrag between Canada en de Staat B voorziet in Een Vrijstelling van Belasting for the meerwaarden op aandelen van Een Canadese Onderneming afgevoerd deur inwoners van State B. Aco verkoopt de Aandelen en behoudt de opbrengst van dispositie. Aco beweert DAT de meerwaarden Vrijstelling available Onder het belastingverdrag.

  In this Voorbeeld, omdat’ de opbrengst van de dispositie voldaan Aco Blijven, de Leiding Vermoeden Niet van toepassing. Toch Zou Het belangrijkste Doel bepaling toe te Passen, omdat’ op basis this Feiten en in de Afwezigheid van andere omstandigheden, is Het redelijk Om Te concluderen DAT Een van de hoofddoelen van de Voortzetting van Aco in staat B was in Het voordeel van de meerwaarden te verkrijgen voorziene Vrijstelling op Grond van het belastingverdrag.

  Als, in Plaats van rossen Een inwoner van staat B kaart for the Verkoop, Aco was al Een inwoner van staat B ten tijde van de Eerste Verwerving van de Aandelen van de Canadese Bedrijf, Zou moeten Worden nagegaan of is Het redelijk Om Te concluderen DAT Een van de belangrijkste Doelstellingen for the Vestiging van Aco als Een inwoner van staat B was OM de meerwaarden Vrijstelling op Grond van het belastingverdrag between Canada en de staat B. verkrijgen This is Een kwestie van de Feiten en alle Relevante omstandigheden Zou moeten Worden overwogen, including bijvoorbeeld Het tijdsverloop Tussen de Vestiging van Aco in staat B en de realisatie van de vermogenswinst, en alle andere tussenliggende Gebeurtenissen.

  Voorbeeld 4 – Bona fide Investeringen

  B-trust is a ras Vertrouwen Gedragen, DAT is a inwoner van staat B, Een staat Waarmee Canada Heeft Een belastingverdrag. B-trust Voert Een strategie for Het beheer van Een gediversifieerde Portefeuille van Beleggingen in de internationale markt. Deur Recente Investeringen in Canada, B-trust Bezit MOMENTEEL 10 procent van Zijn Portefeuille in Aandelen van de Canadese companies, Waarvoor ZIJ Jaarlijkse dividenden ontvangt. Op Grond Van het belastingverdrag Tussen Canada en staat B, is de Roerende voorheffing op dividenden verlaagd tot 15 procent.

  Beleggers in B-trust trachten Het Rendement op their Investeringen te maximaliseren en Vertrouwen op de solide Reputatie van B-trust’s beheer OM Optimale investeringsbeslissingen te Nemen. This investeringsbeslissingen Rekening te Houden en Utrecht met het Bestaan ​​van fiscale benefits uit hoofde van State B’s Uitgebreide belastingverdrag netwerk. Verschillende Investeerders in B-trust inwoner are van de Staat B, Maar Een meerderheid van de Beleggers are inwoners van Landen Waarmee Canada has Niet meer dan Een belastingverdrag. B-trust jaarlijks verdeelt al Haar Inkomen aan Haar Investeerders.

  In this Voorbeeld, omdat’ de dividenden sterven deur B-trust van de Canadese companies ontvingen in de Eerste Plaats Worden Gebruikt OM Inkomsten uitkeren aan personen sterven Geen recht Hebben op belastingverdrag benefits, Zou Worden Aangenomen Onder de Leiding Vermoeden DAT Een van de belangrijkste Doelstellingen for de B-trust naar ondernemen Zijn Investeringen in de Canadese companies en for the Derde Toestand Beleggers OM Hun Investeringen in B-trust te ondernemen, hetzij Alleen of als Onderdeel van Een reeks transacties, was het OM de uitkering op Grond van het belastingverdrag Tussen Canada en de Staat B. verkrijgen

  Om this Vermoeden te weerleggen, Zou Het moeten Duidelijk Worden vastgesteld DAT Geen van de belangrijkste Doelstellingen for Het Uitvoeren of this Investeringen, hetzij Alleen of als Onderdeel van Een reeks transacties, was in Het voordeel Van het belastingverdrag between Canada en de Staat B. Beleggers Krijgen’ Beslissingen Om Te Investeren in B-trust Worden Niet Gedreven deur Een bepaalde Investeringen van B-trust, en B-trust’s beleggingsstrategie Wordt Niet Gedreven deur de fiscale positie van Haar Beleggers. In this Voorbeeld, en in Afwezigheid van andere omstandigheden, Zou er Voldoende Gegevens aan de genoemde aannames weerlegd Zijn. Hieruit Volgt DAT Het hoofddoel bepaling Niet van toepassing Zou are Op het belastingverdrag voordeel weigeren.

  Voorbeeld 5 – Safe harbor (Actieve Zakelijke)

  Aco is a Bedrijf DAT nog steeds Een inwoner van staat A, Een staat Waarmee Canada has Niet meer dan Een belastingverdrag. Aco is Eigenaar Afkomst van alle Aandelen van Finco, Een Bedrijf DAT nog steeds Een inwoner van de Staat B. Canada Heeft Een belastingverdrag voldaan Staat B. Finco fungeert als Een Financiële Onderneming for Aco’s volle dochterondernemingen, including Canco (Een inwoner van Canada) en Bco (Een inwoner van staat B). Bco Draagt ​​op Een Actieve Bedrijf in staat B En dat het Bedrijfsleven is aanzienlijk in vergelijking met de deur Canco uitgevoerde activiteiten. Aco’s andere dochterondernemingen are inwoners van Andere landen Waarmee Canada Heeft belastingverdragen sterven belastingverdrag benefits te Verstrekken via Betalingen van rente sterven gelijkwaardig are aan sterven Van het belastingverdrag between Canada en de Staat B. Finco are ontvangt Betalingen van rente van Aco dochterondernemingen en investeert Haar Winst.

  In this Voorbeeld, omdat’ de rentebetalingen deur Finco van Canco ontvangen in de Eerste Plaats Worden Gebruikt OM Een bedrag te betalen aan personen sterven recht Zou Hebben OM Een gelijkwaardig voordeel Hadden ZE de rentebetaling Rechtstreeks ontvangen van Canco, Zou de Leiding Vermoeden Niet van toepassing.

  De Veilige Haven Vermoeden omschrijft Categorieën van personen sterven, tenzij ZE Worden Gebruikt in de Leiding Regelingen, Worden algemeen beschouwd als Niet te Worden Betrokken bij verdrag winkelen in Het Kader van their normale activiteiten. Sinds Bco Draagt ​​op Een aanzienlijke Actieve Bedrijf in staat B en is gerelateerd aan Finco, Zou Het Worden geacht in Het Kader van de Veilige Haven Vermoeden, bij Gebrek aan Bewijs van Het tegendeel, DAT Geen van de belangrijkste Doelstellingen for Finco OM de Investering in Canada ondernemen werd Finco OM de benefits van het belastingverdrag between Canada en de Staat B. verkrijgen

  Om this Vermoeden te weerleggen, Zou Het moeten Duidelijk Worden vastgesteld DAT Een van de belangrijkste Doelstellingen for Het Uitvoeren van de Investering in Canada was het OM de benefits Van het belastingverdrag te verkrijgen. In this Voorbeeld en in de Afwezigheid van andere omstandigheden, Zou de bovenstaande Vermoeden Niet Wordt weerlegd en Het hoofddoel bepaling Zou Niet van toepassing Op het belastingverdrag voordeel weigeren.

  Werk aan de automatische Uitwisseling van Inlichtingen for belastingdoeleinden

  De Uitwisseling van fiscale informatie between countries is a Belangrijk instrument for the Uitvoering van de Regering’s Inzet for the Bestrijding van belastingontduiking OM de Inkomsten basis te beschermen en te Zorgen for Publieke Vertrouwen in de redelijkheid en billijkheid Van het belastingstelsel.

  Terwijl de Canadees-Amerikaanse belastingverdrag Een bepaling DAT Een land Het MOGELIJK Maakt OM de deur Het Andere land Belastingen te innen Bevat, Zal de CRA Niet Het Verzamelen van de Amerikaanse fiscale Aansprakelijkheid van Een Canadese burger als Het individu was Een Canadese staatsburger Op het moment dat DAT de Aansprakelijkheid is Ontstaan ​​(al dan Niet de Persoon was Ook een burger van de VS op DAT moment).

  Bijwerken via belastingverdragen en Tax Information Exchange Agreements

  • Nieuwe belastingverdragen met Hong Kong, Polen en Servië in werking Zijn getreden.
  • Protocollen bij belastingverdragen met Oostenrijk, Barbados, Frankrijk en Luxemburg te werken in werking Zijn getreden.
  • Een overeenkomst Over de Uitwisseling van informatie Bepalingen van de Canada-Zwitserland belastingverdrag in werking is getreden.
  • Het Verdrag Inzake Wederzijdse Administratieve Bijstand in Belastingzaken is geratificeerd deur Canada.
  • Fiscale informatie-Uitwisseling overeenkomsten (TIEA’s) met Liechtenstein en Panama in werking Zijn getreden.
  • TIEAs met Bahrein, de Britse Maagdeneilanden en Brunei Zijn ondertekend.

  Canada Heeft nu 92 belastingverdragen van kracht, 3 belastingverdragen ondertekend, Maar ingelogd Niet in werking getreden, en 8 belastingverdragen en Protocollen Wordt onderhandeld.

  Sales en Accijnzen Maatregelen

  Verbetering van de application Van het GST / HST aan de Zorgsector

  Er Zijn Twee Belangrijke Beleid ten Grondslag Liggen aan de Goods and Services Tax / Harmonized Sales Tax (GST / HST) de Behandeling van de Gezondheid Gerelateerde producten en Diensten:

  • Basisgezondheidszorg Diensten Zijn vrijgesteld van de GST / HST. This betekent DAT de Leveranciers van vrijgestelde leveringen in de gezondheidszorg GST / HST Niet doen rekenen for the patients, Maar ZIJ Kunnen Geen Aanspraak maken ingang belastingkredieten aan de GST terugvorderen / HST Betaald ‘op their ingangen.
  • Geneesmiddelen op recept en Medische Hulpmiddelen sterven speciaal ontworpen are OM Een individu te Helpen bij Het Omgaan Met Een Chronische Ziekte van Een Ziekte van Een Lichamelijke handicap are in het Algemeen nultarief Onder de GST / HST. This betekent DAT Leveranciers Niet kopers GST / HST op this Geneesmiddelen en Medische en Ondersteunende apparaten op te laden en Hebben Het Recht OM ingang heffingskortingen claimen.

  Het Ontwerpen van Opleiding for Personen met Een stoornis of handicap

  Een GST / HST Vrijstelling is voorzien for the opleiding sterven speciaal is ontworpen for Mensen met een stoornis of handicap te Helpen bij Het Omgaan met de gevolgen van de aandoening of handicap for verlichting van sterven Effecten te Elimineren. In Veel Gevallen Wordt Een geïndividualiseerde opleidingsplan opgesteld DAT de specific behoeften en Doelstellingen van de opleiding for Het individu Stelt. De dialog GST / HST ontheffing for gespecialiseerde opleiding Heeft Geen betrekking op de leveringen van Het Ontwerpen van Een dergelijke training plan.

  In overeenstemming met de Voorwaarden for speciaal ontworpen training vrijgesteld te are, Wordt voorgesteld DAT de dienst Van het Ontwerpen van Een dergelijke opleiding vrijgesteld Indien:

  • Het Ontwerp Dienst Wordt verleend deur Een overheid van de Kosten van Het Ontwerp-service is Geheel van Gedeeltelijk gesubsidieerd in Het Kader van Een deur van de overheid programma; van
  • Het Ontwerp dienst is gecertificeerd Schriftelijk deur Een Erkende Zorgverlener wier leveringen are GST / HST vrijgesteld, in de loop van Een Professionele-client Relatie met Een Individuele Omgaan Met Een aandoening of handicap, als for the opleiding DAT is a appropriate middelste OM Helpen Het individu to Omgaan met de gevolgen van de aandoening of handicap for verlichting van sterven Effecten te Elimineren.

  This Maatregel is van application op leveringen na Prinsjesdag.

  acupuncturisten’ en Naturopathic Artsen’ Diensten

  Onder de GST / HST, leveringen sterven onder één provinciale Openbare gezondheidszorg plannen Zijn vrijgesteld in die provincie. Vrijstellingen are also voorzien for bewezen aan Particulieren deur Artsen, tandartsen en verpleegkundigen en bepaalde andere Zorgverleners, including Optometristen en Diensten van Verloskundigen. De lijst van andere Zorgverleners Waarvan de leveringen Zijn vrijgesteld Wordt in de GST / HST Wetgeving.

  This Maatregel is van application op leveringen na Prinsjesdag.

  Eyewear speciaal ontworpen OM elektronisch Verbeteren van de Visie van personen met Een Visuele handicap

  Medische Hulpmiddelen en sterven speciaal ontworpen are OM Een individu te Helpen bij Het Omgaan Met Een Chronische Ziekte van Een Ziekte van Een Lichamelijke handicap are in het Algemeen nultarief Onder de GST / HST. De Medische Hulpmiddelen en in aanmerking Komen for Het nultarief Worden vermeld in de GST / HST Wetgeving, en de lijst is inclusief corrigerende brillen en contactlenzen verkocht op de Schriftelijke opdracht van Een Persoon sterven op Grond van provinciale nat OM Een dergelijk bevel te Geven .

  This Maatregel is van application op leveringen na Prinsjesdag.

  GST / HST Verkiezing for NAUW Verwante personen

  Onder de Goods and Services Tax / Harmonized Sales Tax (GST / HST), Een groep Opluchting Verkiezing, in Het algemeen aangeduid als de “nihil overweging Verkiezing”, Beschikbaar is zodat registranten sterven woonachtig Zijn in Canada, uitsluitend bezighouden met Commerciële activiteiten en de Leden van Een NAUW Verwante groep OM Geen Rekening te Houden met de Belasting op bepaalde transacties Tussen hen. Een NAUW Verwante groep is doorgaans Een groep Ondernemingen van Samenwerking ontmoette Enige Gemeenschappelijke eigendom van tien Minste 90 procent.

  joint ventures

  Onder de Goods and Services Tax / Harmonized Sales Tax (GST / HST), Worden de Deelnemers in Een Aantal joint ventures Toegestaan ​​OM Een Verkiezing (Een joint venture verkiezingen), sterven de GST / HST Boekhoudkundige verplichtingen uit hoofde van their joint venture activiteiten eenvoudiger te maken. De joint venture verkiezing vereenvoudigt GST / HST Boekhoudkundige verplichtingen doordat de joint venture Deelnemers aan Één Persoon te Kiezen sterven responsible is for the Verwerking van de GST / HST op de leveringen, acquisities en de Invoer sterven Zijn ingediend in Het Kader van their joint venture activiteiten .

  At this moment de joint venture Verkiezing is available Alleen als de activiteiten van de joint venture Worden voorgeschreven deur Regelgeving als in aanmerking komende activiteiten ten behoeve van de Verkiezing. This betekent DAT de naleving vereenvoudiging benefits sterven available are in Het Kader van de joint venture verkiezingen are MOMENTEEL Niet available for bepaalde Commerciële joint ventures.

  Ontmoette Het Oog op meer Commerciële joint venture activiteiten en Deelnemers Toegang tot Het GST / HST vereenvoudiging benefits sterven available are in Het Kader van de joint venture verkiezingen, de Regering is van plan van OM Nieuwe joint venture verkiezing maatregelen, evenals Aanvullende anti-ontwijking maatregelen for te Stellen, Waarmee de Deelnemers in een joint venture aan de joint venture verkiezingen zolang de activiteiten van de joint venture Zijn exclusief de Commerciële en de Deelnemers Worden uitsluitend bezighouden met Commerciële activiteiten.

  Om ervoor te Zorgen DAT Bedrijven en andere belanghebbenden sterven Zal Worden beinvloed deur de voorgestelde maatregelen Hebben Een Kans OM ingang te Leveren, Zal de Regering wetgevingsvoorstellen los later in het Jaar en nodigen belanghebbenden OM Hun mening te Geven. This Zal Zorgen for the Standpunten van belanghebbenden te Worden gehouden voorafgaand aan de indiening van Het dispositief Wetgeving genomen.

  Versterking van de naleving van GST / HST Registratie

  In het algemeen, is a Bedrijf DAT meer dan $ 30,000 aan belastbare leveringen jaarlijks Maakt Verplicht te registreren Ja for Goods and Services Tax / Harmonized Sales Tax (GST / HST) doeleinden en for Het Verzamelen en de kwijtschelding van Het GST / HST op Zijn belastbare Handelingen. In de loop van de tenuitvoerlegging Ervan programmes Kan Canada Revenue Agency (CRA) Ambtenaren Bedrijven sterven moeten Worden Geregistreerd, Maar Zijn Niet te identificeren. Hoewel er inspanningen Worden Gedaan OM ervoor te Zorgen DAT companies Voldoen aan their fiscale verplichtingen, Een Bedrijf DAT Niet lukt OM te registreren Ja, including Vereist Kan MOMENTEEL Niet Worden Gedwongen OM this te DOEN.

  De CRA Zal Doorgaan voldaan Het Eerste contact Niet-conforme companies OM ZE te Laten registreren Ja als Nodig is. Alleen als sterven pogingen Niet Succesvol Zijn Zal de CRA Kwestie Een Formele kennisgeving waarin Wordt vermeld DAT de Persoon Zal Worden Geregistreerd for GST / HST doeleinden Effectief 60 dagen na de datum van de aankondiging.

  This Maatregel Zal Helpen bij Het Verbeteren van de Effectiviteit van CRA’s GST / HST naleving inspanningen en Het niveau Het speelveld voor bedrijven sterven Zich Houden aan de GST / HST-eisen.

  This Maatregel is van application op de Royal Assent Naar het dispositief Wetgeving.

  tabak Belastingen

  Van de accijns op sigaretten

  This Tarief wijzigingen Worden van kracht na Prinsjesdag Zijn.

  Accijns Behandeling van tabaksproducten in Duty Free Markets

  Om de Beschikbaarheid van Goedkope tabaksproducten te verminderen en de Steun Gezondheid doelen te Helpen, is a accijns opgelegd aan alle Canadees-en-klare sigaretten, tabak stokken en tabaksproducten Te koop in de Binnenlandse en Buitenlandse belastingvrije winkels, evenals op de Invoer of this tabaksproducten te koop in Canadese belastingvrije winkels van de deur terugkerende vakantiegangers naar Canada gebracht. This recht staat bekend als de “belastingvrij” rate op tabaksproducten sterven available are via belastingvrije markets.

  MOMENTEEL is de “belastingvrij” Prijzen zijn are: $ 0.374875 for each Vijf sigaretten van Gedeelte daarvan, in Het Geval van de Canadese-en-klare sigaretten, van $ 0075 per sigaret, in Het Geval van ingevoerde sigaretten, (Bijv $ 15,00 per 200 sigaretten.) $ 0.074975 per tabak stok (. Bijv $ 15,00 per 200 tabak sticks); nl $ 4.685938 per 50 gram Gedeelte daarvan van tabaksfabrikaten (Bijv. $ 18,74 per 200 gram van tabaksproducten). this “belastingvrij” Zijn lager dan de overeenkomstige accijnstarieven for dezelfde tabaksproducten Te koop op de Binnenlandse Markt. Bijvoorbeeld, Een doos van 200 sigaretten Te koop In een duty free shop ontvangt MOMENTEEL Een $ 2 accijns Voorkeur ten opzichte van dezelfde doos Te koop op de Binnenlandse Markt.

  This Tarief wijzigingen Worden van kracht na Prinsjesdag Zijn.

  Indexeren Tobacco Belastingen aan de Consumenten Prijs Index

  In De Toekomst, om ervoor te Zorgen DAT de Belasting op tabak Behouden Hun werkelijke Waarde in de Toekomst, de accijns op tabaksproducten, including de “belastingvrij” Prijzen zijn Zullen Worden geïndexeerd aan de Consumenten Prijs Index en Automatisch Aangepast OM De Vijf jaar. De eerste inflatoire Tarief aanpassing Zal Effectief 1 december 2019 are.

  Inventarisatie Belasting op sigaretten

  De accijns geheven Wordt dan tabaksproducten in Canada Op het moment dat DAT Fabrikanten pakket kip en op ingevoerde tabaksproducten Op het ogenblik van Invoer. Om ervoor te Zorgen DAT Het percentage wijzigingen Worden Toegepast op Een consistente Wijze op alle sigaretten, Wordt voorgesteld DAT de Voorraden sigaretten in handen van de Fabrikanten, Importeurs, Groothandelaren en detaillisten Aan het Eind van Prinsjesdag Worden onderworpen aan Een per sigaret Belasting van 2,015 cent . Belastingplichtigen Kunnen alle Redelijke Middelen te gebruiken for the vaststelling van their Voorraden this Producten, including Een Fysieke vertellen.

  Een inventarisatie Belasting op sigaretten Zal also van application are Op het ogenblik van Elke inflatoire accijns aanpassing, sterven OM De Vijf jaar Zal plaatsvinden, te Beginnen met de Eerste inflatoire aanpassing op 1 december 2019.

  Standaardiseren Sancties OM valse Verklaringen in Accijnzen Returns Verwante

  Bovendien Heeft de daarmee samenhangende strafbare Feiten for this Doel Niet voorziet in de Mogelijkheid van Vervolging deur aanklacht. Ook een Persoon sterven Zich schuldig Maakt Aan het Feit te Hebben gepleegd is slechts aansprakelijk for an boete, omdat’ de Wetgeving Niet voorziet In een gevangenisstraf, tenzij de belastingplichtige in gebreke Blijft de Betaling van de boete. In tegenstelling tot andere federale fiscale Wetgeving, including deel IX van de Accijnzen Act (DAT wil Zeggen Het GST / HST deel van de Accijnzen nat), is voorzien in de Mogelijkheid van de aanklacht en potentiele gevangenis straffen.

  This maatregelen Zullen van application are op belastingaangiften ingediend na de dag van de Royal Assent Naar het dispositief accijnswetgeving.

  andere maatregelen

  Aboriginal Fiscaal Beleid

  Belastingheffing is a integraal Onderdeel van goed bestuur als Het bevordert Een Grotere Verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid en Levert Inkomsten for Belangrijke Openbare Diensten en Investeringen. Daarom is de Regering van Canada Steunt Initiatieven sterven de uitoefening van de directe belastingen bevoegdheden deur Aboriginal Regeringen aan te moedigen.

  Tot op heden Heeft de Regering van Canada tot 35 omzetbelasting Regeling op Grond Waarvan de Indiase wet bands en Zelfbestuur Aboriginal Groepen Heffen Een omzetbelasting in their reserves van their vestiging land Ingevoerd. Bovendien, 14 Afspraken met respect for the inkomstenbelasting in Feite voldaan Zelfbestuur Aboriginal Groepen op Grond Waarvan ZIJ Een Persoonlijke inkomstenbelasting meer dan alle inwoners te Leggen Binnen their nederzetting land. De Regering herhaalt bereid te bespreken en tot stand Brengen sterven de directe belastingen Afspraken met geïnteresseerde Aboriginal Overheden.

  De Regering van Canada ondersteunt also de directe belastingen Afspraken Tussen de Betrokken provincies en territoria en Aboriginal Regeringen en has Wetgeving vastgesteld OM dergelijke Regelingen te vergemakkelijken.

  Maatregelen Douanetarief

  Douanetarief Behandeling van de gouverneur-generaal

  Onder Een langdurige Bijzondere Vrijstelling in Het douanetarief. ingevoerde voorwerpen for gebruik deur de gouverneur-generaal are vrijgesteld Van het betalen van douanerechten. De gouverneur-generaal is de Enige Persoon ontmoette Zo’n speciale, Bijzondere Vrijstelling.

  Voortbouwend op de fiscale wijzigingen sterven in de Afgelopen Twee jaar met betrekking tot de Gouverneur-Generaal, Zal Het douanetarief Worden Gewijzigd OM de Gouverneur-Generaal onderworpen aan hetzelfde Tarief Regels als andere Regering ambtsdragers te maken.

  De Afschaffing van de Vrijstelling van tariefpost 9809.00.00, en de daaruit voortvloeiende wijzigingen van tariefpost 9833.00.00, Zal van kracht Worden gegeven deur wijzigingen Van het douanetarief.

  Consistente fiscale en tariefbehandeling, de nodige wijzigingen van de regels Goods and Services Tax / Harmonized Sales Tax Invoer te waarborgen Zal also Worden voorgesteld.

  Eerder aangekondigde maatregelen

  • Voorgestelde wijzigingen van auto Koste Aftrek grenzen en de voorgeschreven Prijzen zijn for the auto-Operationele Kosten voordeel for 2012 bekend Gemaakt op 29 december 2011, en for 2013 bekend Gemaakt op 28 december 2012 [4];
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 27 november 2012 met betrekking tot de inkomstenbelasting rules sterven Gelden for the Canadese Banken voldaan Buitenlandse Filialen;
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 12 juli 2013 met betrekking tot de inkomstenbelasting en Accijnzen en omzetbelasting Technische wijzigingen;
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 16 augustus 2013 met betrekking tot Het Buitenlands Filiaal dumping Regels;
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 23 augustus 2013 met betrekking tot wijzigingen in de Levensverzekeringen verzekeringnemer ontheffing test;
  • Wijzigingen in Het douanetarief Van het bericht van Ways and Means Motion deur de Regering ingediend in Het parlement op 22 november 2013, waarbij de Indeling van bepaalde ingevoerde levensmiddelen verduidelijkt te Voeren;
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 27 november 2013 met betrekking tot de fiscale rules for Labour-Sponsored Venture Capital Corporations;
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 9 januari 2014 te eisen DAT de internationale elektronische Betalingsverkeer van $ 10,000 of meer Worden gemeld aan de Canada Revenue Agency;
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 17 januari 2014 ter verduidelijking van GST / HST Regels OM voorbelasting kredietvorderingen sterven daadwerkelijk Betaalde Belasting het hoger is dan te vóórkomen; nl
  • Wetsvoorstellen Uitgebracht op 24 januari 2014 met betrekking tot de levering van Een GST / HST Vrijstelling for Het ziekenhuis Parkeren for Patiënten en bezoekers.

  [1] De Overdracht Kan also are OM Een Registered Retirement Income Fund, Een Geld Aankoop (defined contribution) RPP, van Een Pooled Registered Pension Plan.

  [3] Sinds 2002 Heeft de federale accijns Twee Keer Aangepast aan de gevolgen van De Twee procentpunt Verlaging van de Goods and Services Tax compenseren.

  www.budget.gc.ca

  Geef een reactie

  Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

  16 − 15 =