Tags: ,

Verontreiniging van drinkwater en Bodem deur Riolering en waterzuiveringsslib

Verontreiniging van water en bodem deur Riolering en waterzuiveringsslib Vervuiling van drinkwaterbronnen deur rioolwater Kan van ongezuiverd rioolwater Overloop, septic tanks, lekkende rioolleidingen, bodem Brengen van slib en Gedeeltelijk gezuiverd afvalwater. Rioolwater Zelf is a complex Mengsel nl Veel Soorten […]

Continue Reading